Se flere billeder

Billeder fra projektet

Naturrum i nedlagt stenbrud

Vandrere, klatrere og cyklister er blandt dem, der nyder godt af naturrummet i det tidligere granitbrud i Vang på Bornholms vestkyst.

Vandrere, klatrere og cyklister er blandt dem, der nyder godt af naturrummet i det tidligere granitbrud i Vang på Bornholms vestkyst.

Naturrummet består af opholdssteder og overdækninger, en bålplads og forskellige legefaciliteter.

Der er lagt vægt på at skabe en glidende overgang mellem granitbruddets klippevægge, jorddepoter med naturlig beplantning og et nedlagt industrianlæg.

Opgaven er blevet løst ved at bygge naturrummet op omkring en eksisterende betonkonstruktion, der står tilbage efter de mange år, hvor granitbruddet leverede sten til større anlægsopgaver som for eksempel Storebæltsbroen.

Nye aktiviteter i det gamle stenbrud
Naturrummet består af et terrassedæk med overdækning og halvåbne rum foruden et udendørs opholdsområde med flere muligheder for leg. I en tidligere “kælderetage” indpasset i terrænet er der opholds- og udkigsplads med havudsigt. Trods terrænets dramatiske højdeforskelle på godt 100 højdemeter, er det også muligt for handicappede at opleve området og komme til naturrummet via kørevej og forbedret stiforbindelse.

Det er lykkedes arkitekterne i samarbejde med Lokale og Anlægsfonden og de forskellige brugergrupper, at skabe et naturrum, der vokser ind i landskabet og nærmest fremstår skulpturelt. Naturrummet viser på fineste vis, hvordan storslået natur i en nedlagt industri kan bearbejdes til spændende faciliteter, som understøtter nye aktiviteter i det gamle stenbrud.

Natur og industri forenes
Lokale og Anlægsfonden har længe arbejdet med etablering af støttepunkter i naturen og omdannelse af tidligere industriområder. Det gjorde det oplagt for Fonden at interessere sig for idéerne omkring nye aktiviteter i det lukkede granitbrud på Bornholms vestkyst.

Inspireret af Lokale og Anlægsfondens tidligere projekter, etablerede Bornholms Regionskommune en tæt dialog med lokale brugere af det lukkede industrianlæg, der er populært blandt særligt vandrere, mountainbikecyklister og klatrere.

Se flere billeder

Billeder fra projektet

Skip to content