Se flere billeder

Billeder fra projektet

Multihal i Aabenraa

I Aabenraa bliver to skoler slået sammen til en ny med navnet ‘Kongehøjskolen’. I den forbindelse etableres en ny idræts- og kulturhal, som vil være åben for alle i byen.

I Aabenraa bliver to skoler slået sammen til en ny med navnet 'Kongehøjskolen'. I den forbindelse etableres en ny idræts- og kulturhal, som vil være åben for alle i byen.

Etableringen af Kongehøjskolen i Aabenraa har gjort det muligt, at udnytte en tidligere lagerbygning til nye formål indenfor idræt og kultur. Den nye idræts- og kulturhal bliver ikke et lukket skoleområde, men åbnes for alle, når klokken ringer ud og skoledagen er omme.

Projektet skal sikre, at etablering af indskolingsdelen på den nye Kongehøjskolen også bliver med anvendelsesmuligheder til gavn for byens idræts-, kultur- og fritidsliv. Ombygningen skal således være med til at skabe synergi mellem et skolebyggeri, og etablering af flere og bedre kvadratmetre til det frivillige fritidsliv. 

Projektet støttes, da det dels er et godt eksempel på omdannelse af en tidligere lagerbygning, og dels er et fint eksempel på, hvordan et samarbejde på tværs af en kommunes forvaltninger om etablering af en ny skole, kan medføre nye og spændende kvadratmetre til idræts-, kultur- og fritidsaktiviteter.

Genanvendelse af industri og omdannelse af skolearealer
Lokale og Anlægsfonden har tidligere været involveret i projekter, der forandrer og genanvender tidligere industribyggerier til nye formål inden for idræt og kultur. Fonden har også været med til at udvikle flere projekter, hvor nye skolearealer bliver åbne for alle, så de spændende faciliteter til bevægelse og optræden bliver til glæde for både børn, unge og voksne. Det var derfor oplagt for Fonden at deltage i udviklingen af projektet i Aabenraa og efterfølgende støtte det økonomisk.

Multihallen i Aabenraa viser eksempler på, hvordan faciliteter kan udformes så de ligeligt prioriteret, kan anvendes til både skoleundervisning og af fritidsbrugere.

Nyt liv i den gamle lagerbygning
Lagerbygningen er i alt på 2.050 m². Det giver rigeligt plads til at etablere en række indre elementer til idræt og kultur. Inde i bygningen etableres en uopvarmet projekthal på 700 m², en uopvarmet multisal på 566 m² med omklædningsrum og depot samt fem opvarmede bokse på ca. 120 m² til musik, billedkunst, værksted, natur og teknik samt køkken i industrikategorien.

Projekthallen fremstår som et åbent rum omgivet af de opvarmede bokse til kultur og undervisning. I projekthallen bevares en del af lagerbygningens asfaltunderlag, hvilket giver gode muligheder for en række aktiviteter. For at komme atletikklubben i møde anlægges en 40 meter løbebane med kunststofbelægning.

Løbebanen skal bruges til vintertræning i sprint – og til længdespring, da der placeres en sandgrav på den anden side af en port i hallens endevæg. Multisalen har et rigtigt sportsgulv med opstregninger til tre badmintonbaner, to baner til minibasketball og en volleyballbane. Langs kanten af multisalen kommer er et kombineret bevægelseslandskab og opholdsmøbel som kan udnyttes til hænge-ud-sted, legeområde og til fysisk træning.

Den nye hal til idræt og kultur har direkte adgang til udearealerne mod Kongehøjskolens undervisningsbygning via tre store porte. På den måde kan hallens indre og omgivelserne kombineres og udnyttes på samme tid både til daglig og ved forskellige større events.

Se flere billeder

Billeder fra projektet

Skip to content