Se flere billeder

Billeder fra projektet

Mariehøj Kulturcenter i Gl. Holte

Den tidligere skole i Gl. Holte bliver omdannet til det moderne kulturcenter Mariehøj, der både kan huse kultur- og fritidsliv for alle aldersgrupper samt dele af den kommunale administration.

Den tidligere skole i Gl. Holte bliver omdannet til det moderne kulturcenter Mariehøj, der både kan huse kultur- og fritidsliv for alle aldersgrupper samt dele af den kommunale administration.

Da Gl. Holte Skole blev lukket tog borgere i Rudersdal hurtigt skolen i brug, som lokaler til administration og kulturliv. Dette skabte grundlaget for en ambitiøs omdannelse af skolen, som i dag er et kulturcenter af meget høj arkitektonisk og funktionel kvalitet. 

Kulturcenterets funktioner er organiseret i fire zoner. En zone til teater, dans, billedkunst og musik. En zone til fælles brug for alle i en helt ny hovedbygning, der er det centrale og samlende bindeled for hele kulturcenteret. En zone til aktiviteter for unge og en zone til kommunal administration primært for kulturområdet. På udearealet er der kulturplads, kulturhave samt muligheder for idrætsaktivitet.

Skolelukning gav byen et nyt kulturelt samlingspunkt
Over hele landet bliver der lukket skoler. Nogle steder står bygningerne tomme i årevis og andre steder bliver de hurtigt taget i brug til nye formål. Nogle gange næsten for hurtigt, fordi der ikke er tid til rigtigt at indrette de gamle skolebygninger til nye formål. Et godt eksempel er kulturcenteret Mariehøj i Gl. Holte i Rudersdal Kommune. Mariehøj var tidligere Gl. Holte Skole.

Da skolen lukkede, stod lokalerne ikke tomme længe. Dele af den kommunale administration flyttede ind. Det samme gjorde aftenskole, musikskole, ungdomsaktiviteter og en række foreninger. Men den gamle skolebygning var uoverskuelig og usammenhængende for brugerne og det var umuligt at skabe socialt samvær på grund af manglende samlingssteder. Hvilket også gjorde det svært at etablere større kulturarrangementer. En uholdbar situation for et kulturcenter.

Da Lokale og Anlægsfonden har ny brug af lukkede skolebygninger som særligt indsatsområde, var det oplagt for Rudersdal Kommune at bede Fonden om rådgivning, da det blev besluttet at skabe et moderne og sammenhængende kulturcenter i den gamle skole.

De nye og ombyggede bygninger er suppleret af nye udendørs anlæg – en belyst kulturplads til koncerter, udstillinger og andre aktiviteter som fx bordtennis. En mindre kulturhave i forlængelse af den nye hovedbygnings café kan også bruges til små begivenheder. Derudover er det anlagt en prydhave til fordybelse og afslapning, og for de mere fysisk aktive kommer der en plads til streetbasket og lignende aktiviteter.

Mariehøj er tilført nybyggeri på 435 m² i alt og derudover vil projektet modernisere et bygningsareal på 5.743 m². Udearealerne fylder i alt 4.792 m².

Projektet koster i alt 65.395 mio. kr. Lokale og Anlægsfonden støtter projektet med 4 mio. kr. Projektet er tegnet af Sophus Søbye Arkitekter i samarbejde med WE Architecture, MASU PLANNING og Øllgaard Rådgivende Ingeniører.

Se flere billeder

Billeder fra projektet

Skip to content