Se flere billeder

Billeder fra projektet

Lihme Medborgerhus

Det nye medborgerhus i Lihme er et eksempel på, hvordan dele af en lukket skolebygning kan omdannes til nye og aktive formål. De 306 indbyggere i Lihme manglede et sted at samles, hvorfor medborgerhuset skal sikre en udvikling, der fortsat gør det attraktivt at bosætte sig i landsbyen.

Det nye medborgerhus i Lihme er et eksempel på, hvordan dele af en lukket skolebygning kan omdannes til nye og aktive formål. De 306 indbyggere i Lihme manglede et sted at samles, hvorfor medborgerhuset skal sikre en udvikling, der fortsat gør det attraktivt at bosætte sig i landsbyen.

Der har tidligere været planer om at modernisere Lihmes gamle forsamlingshus fra 1906. Et projekt som Lokale og Anlægsfonden valgte at støtte i 2012. Men siden viste det sig ikke muligt at finde resten af finansieringen til projektet. Derfor arbejdede de ihærdige lokale ildsjæle videre med en ny idé, hvor det gamle forsamlingshus blev revet ned, da det ikke længere er tidssvarende som lokalt samlingssted.

I stedet blev dele af den lukkede skole i Lihme omdannet til et medborgerhus, hvor byens befolkning – og alle andre i oplandet – kan samles om forskellige aktiviteter og kulturelle oplevelser.  

Medborgerhuset er også rammen om en unik arkæologisk og naturhistorisk samling, der i dag ikke er tilgængelig for offentligheden. “Lihmesamlingen” er nemlig gemt dels i skolebygningerne og dels i en nedlagt bankbygning.

Nyt liv i den lukkede skole
For at skabe en mere imødekommende bygning blev en del af de gamle skolebygninger revet ned. To af fløjene blev beskåret, så det samlede bygningsareal gik fra 750 m² til 508 m². I den ene gavl kom der et loungeområde og i den anden blev Lihmesamlingen placeret, så den kan ses både indefra og udefra. Den lange gang og de mange små klasselokaler blev brudt ned, så der kom større transparens indendøre mellem medborgerhusets aktiviteter.

Medborgerhuset er indrettet, så der altid kan foregå mindst fire forskellige slags aktiviteter uafhængigt af hinanden. Der er i dag en stor sal, en lille sal, en lounge og et mødelokale. Foldevægge gør det muligt at udvide rummene, så der kan arrangeres større kulturelle begivenheder eller fællesspisninger med flere hundrede deltagere. I dagligdagen skal medborgerhuset i Lihme, stå åbent som et møde- og værested.

Lihme Medborgerhus

Film produceret af Fotograf Rune Johansen.

Se flere billeder

Billeder fra projektet

Skip to content