Se flere billeder

Billeder fra projektet

Fælles Mødested Tarup-Davinde

Små 12 km fra Odense centrum vil transformationen af en nedlagt landejendom ske, der sammen med et betydelig løft af udearealer, formidling og tilgængelighed, skal være et markant rekreativt ansigtsløft for de mange brugere af naturområdet Tarup-Davinde.

Små 12 km fra Odense centrum vil transformationen af en nedlagt landejendom ske, der sammen med et betydelig løft af udearealer, formidling og tilgængelighed, skal være et markant rekreativt ansigtsløft for de mange brugere af naturområdet Tarup-Davinde.

Nyt bud på friluftslivets faciliteter

Der ligger i dag en ældre landejendom i det store naturområde i Tarup-Davinde. Denne lokalhistoriske ejendom skal for fremtiden blive et unikt mødested, der dyrker overgangene imellem inde- og udelivet. Bygningen består af en uopvarmet del, der blandt andet rummer et fortællerum med åbent ildsted, et naturlaboratorium og en grejbank, og et mindre opvarmet område med et handicaptoilet, et samlingsrum og en vandrestue, hvor de besøgende altid kan få varmen uanset årstid. Stedet skal både informere og invitere til brug af naturområdet, og samtidig facilitere mødet og dialogen mellem brugerne, nye som gamle, så der udvikles helt nye fællesskaber. I tilknytning til mødestedets nære udearealer etableres en unik shelterplads i samarbejde med Statens Kunstfond, der skal skabe et inspirerende møde mellem kunst, natur og landskab.

Et sted med plads til alle 

Området har årligt ca. 80.000 besøgende, der tæller faste brugere fra foreninger, institutioner og skoler, samt selvorganiserede og turister. De nye faciliteter og en styrket formidling vil forbedre mulighederne for hverdagsbrug, foreningsaftner, eventafvikling, undervisning og formidlingsaktiviteter og turfriluftsliv på tværs af de mange forskellige brugergrupper og deres behov – også uanset funktionsniveau.

Den centrale del af Fyn er ikke begunstiget med store stats- eller kommunalt ejede naturarealer, og derfor har Tarup-Davinde området et helt særligt potentiale som Fyns største mekka for aktivt udeliv, og dette projekt udgør hovednøglen til at “låse området helt op” for eksisterende og nye brugere.

Projektet er udviklet med afsæt i en involverede proces, hvor områdets mange forskelligartede brugergrupper og partnerskaber har haft centrale roller. En udviklingsmodel som har præget al hidtidig udvikling i området, og som sikrer et meget stærkt lokalt ejerskab.

Se flere billeder

Billeder fra projektet

Skip to content