Se flere billeder

Billeder fra projektet

Byens Hus i Vrensted

Den lukkede skole i Vrensted i Hjørring Kommune omdannes til et fælles aktivitetshus for hele landsbyen. I Vrensteds nye samlingssted, Byens Hus, bliver der plads til idræt, forsamlingshus, madværksted, café, lokalarkiv og daginstitution.

Den lukkede skole i Vrensted i Hjørring Kommune omdannes til et fælles aktivitetshus for hele landsbyen. I Vrensteds nye samlingssted, Byens Hus, bliver der plads til idræt, forsamlingshus, madværksted, café, lokalarkiv og daginstitution.

Risikoen for fraflytning og landsbydød er altid til stede, når skoler lukkes. Da Vrensteds skole blev lukket i 2011 lagde Hjørring Kommune en strategi for, hvordan landsbyen kunne udvikles og den lukkede skole rumme andre aktiviteter, der skal være med til at sikre landsbyens overlevelse.

Samtidig med skolelukningen har Vrensted i de senere år, som mange andre landsbyer, oplevet at en række forretninger er lukket og indbyggere flyttet væk. Lukningen af skolen kunne have været dødsstødet, men strategien om ny udvikling af landsbyen, udmønter sig nu i et fælles samlingssted.

Byens Hus skal genskabe Vrensted Skole til et socialt og aktivt møde- og udfoldelsessted. Huset bliver et centralt samlingssted med flere brugergrupper, der imødekommer og inviterer bredt, på tværs af generationer og gøremål, og skaber samling og sammenhold i landsbysamfundet. 

En by i byen

‘Byens Hus’ opbygges som om en lille by i byen med en indvendig hovedgade, der samler indbyggerne og brugerne af huset, og derefter fordeler dem i zoner og rum til de forskellige aktiviteter. På den måde mødes folk på vej til aktiviteterne i Byens Hus som de i tidligere tider gjorde det langs en landsbyhovedgade.

Som et gennemgående arkitektonisk greb er der skabt stor gennemsigtighed mellem de forskellige aktiviteter inde i huset og god kontakt mellem indendørs og udendørs aktiviteter.

Omkring hovedgaden er Byens Hus inddelt i tre zoner:

  • En idrætszone med gymnastiksal på 130 m², streetsport en “players lounge”, der er et uformelt mødested for idrætsfolkene. Idrætszonen forbindes direkte til den udendørs idrætsplads.
  • En forsamlingszone bliver et moderne bud på forsamlingshusets kvaliteter. Her kommer der madværksted på 81 m², en stor forsamlingssal på 165 m² og en mindre forsamlingssal på 66 m². Der kommer direkte udgang fra forsamlingszonen til et terrasseområde med køkkenhave og højbede og et afslapningsområde med hængekøjer.
  • En børnezone, bestående af en vuggestue på 60 m² og et aktivitetsrum til børnehavebørnene på 52 m². Børnezonen kan om aftenen og i weekenderne benyttes som møde- og samlingsrum af de ældre brugere af Byens Hus.

 

 

Se flere billeder

Billeder fra projektet

Skip to content