Se flere billeder

Billeder fra projektet

Fjordsgade forenings- og fritidshus

Nedlagt skole i Aarhus er blevet omdannet til nyt forenings- og fritidshus

Nedlagt skole i Aarhus er blevet omdannet til nyt forenings- og fritidshus

Fokus for Fjordsgade forenings- og fritidshus er at etablere et godt bud på en foreningsbase, der deles af mange og forskelligartede foreninger. Så ”klubhusfølelse”, ejerskab og plads til egen identitet bevares. Samtidig en løsning, som kan vise nye veje til bedre udnyttelse af faciliteter i de større byer, hvor der er behov for mange brugere deles om faciliteter. 

Huset giver plads til bløde bevægelsesformer som yoga og pilates, boksning og kampsport i kælderen, traditionel folkeoplysningsvirksomhed og også mere spontan aktivitetsudfoldelse. Der er et specielt initiativ omkring E-Sport, som er en hastigt voksende og rasende populær aktivitetsform blandt børn og unge.

I huset er der en klar opdeling af både neutrale multifunktionelle rum, der kan bruges af flere forskellige grupper, med mulighed for at ’forandre’ rummets brugbarhed. Derudover laves der også flere stærkt kodede rum, som henvender sig til en langt mere specifik brug som for eksempel yoga, motorik, e-sport og kreative aktiviteter.

Der er indarbejdet en klar wayfinding, som skal hjælpe brugeren med at orientere sig i gange, trapper og lokaler. Det gælder ikke mindst førstegangsbrugeren og turisten. Der vil også etableres et cafémiljø, hvor man før, under og efter aktiviteter kan mødes over en vand eller en kaffe og udveksle idéer og erfaringer.

Forenings- & Fritidshuset Fjordsgade bliver et sitrende aktivitetshus, der lever i kraft af brugerne. Man kan kalde det et foranderlighedens hus, hvor funktionaliteten skal udvikle sig i takt med samfundet og lokalområdets ønsker. Huset ligger så centralt i en meget spændende del af Aarhus, at det lige præcis her skaber rammen om det moderne fritidshus.

Huset vil opleve både eksisterende foreninger styrkes og nye fællesskaber blomstre op og vil kunne rumme det.

Og det er ikke kun den indvendige del af Fjordsgade [forenings- og fritidshus], der er interessant. De omkringliggende aktivitetsmuligheder i området, gør det ligeledes muligt for hele familien at udfolde sig i det samme tidsrum, om det er i forenings- i uorganiseret eller individuelt regi.

Se video fra indvielsen af Fjordsgade forenings- og fritidshus:

Se flere billeder

Billeder fra projektet

Skip to content