Se flere billeder

Billeder fra projektet

Kulturcenter Kildevæld

Lokalområdet har i dag stor mangel på kulturelle faciliteter, og det nye kulturcenter skal skabe et fælles aktivitetssted for de lokale interessenter, og udgøre et lokalt mødested, der henvender sig til kvarterets børn, unge, familier og ældre.

Lokalområdet har i dag stor mangel på kulturelle faciliteter, og det nye kulturcenter skal skabe et fælles aktivitetssted for de lokale interessenter, og udgøre et lokalt mødested, der henvender sig til kvarterets børn, unge, familier og ældre.

Kildevæld skal være Skt. Kjelds Kvarters nye mødested for kultur, bevægelse og bynaturoplevelser. Kulturcenteret bygges i sammenhæng med Kildevældsskolen for at skabe forbindelse mellem skole-, kultur- og fritidstilbud. 

Det nye kulturcenter imødekommer en stor lokal efterspørgsel på faciliteter til kultur og bevægelse, og Kildevæld skal fremover være det stærke samlingspunkt fra morgen til aften, hvor folk kan mødes på tværs af lokalområdets store sociale forskelle.

Kultur- og bevægelsescenter
Kulturcenteret får café, bibliotek, møderum, kreativt værksted og en sal til bevægelse og kultur. Kulturcenteret opføres som en tilbygning til Kildevældsskolens vestlige fløj og vil bestå af 500 m² nybyggeri og 597 m² ombygning. Skolens eksisterende gymnastiksal og faglokaler i tre etager bliver bygget om og integreret i kulturcenteret.

Projektet forhåndsgodkendes til tilsagn om støtte, da det vurderes at rumme potentialer til at blive et spændende eksempel på, hvordan fysiske rammer kan være med til at ophæve skel mellem læringsmiljø, forenings- og fritidsliv, og samtidig anvise hvordan bynatur kan gøres til en aktiv del af et kulturcenter.

Illustrationer: EFFEKT Arkitekter

Se flere billeder

Billeder fra projektet

Skip to content