Se flere billeder

Billeder fra projektet

Klubhus til piger i Albertslund

Der er langt mellem idrætsfaciliteterne designet til piger og kvinder, og frafald i idrætslivet blandt teenapiger er en udfordring. Albertslund Kommune og Herstedøster Idræts Club har skabt et aktivt pigemiljø med et nyt klubhus.

Der er langt mellem idrætsfaciliteterne designet til piger og kvinder, og frafald i idrætslivet blandt teenapiger er en udfordring. Albertslund Kommune og Herstedøster Idræts Club har skabt et aktivt pigemiljø med et nyt klubhus.

Piger falder fra, når de træder ind i teenageårene, hvis man ser på deres fysiske aktivitet – 19 pct. af de 11-15-årige piger lever op til Sundhedsstyrelsen anbefalinger, mens det gælder 33 procent af drengene. Men undersøgelser viser, at omklædning i idrætsklubben kan være med til at fastholde og engagere pigerne, fordi det er ramme om et socialt liv og fællesskab. 

Det har Herstedøster Idræts Club (HIC) gjort alvor ud af med en ny omklædningsbygning. De har tradition for, at fællesomklædning er en naturlig del af klublivet, men det understøtter de fysiske rammer ikke i dag, og flere og flere kvindelige spillere fravælger at gå i bad og klæde om.

Klubhuset er udviklet i forlængelse af Lokale og Anlægsfondens idékatalog ’Omklædningsrum til piger og kvinder’.’.

Se flere billeder

Billeder fra projektet

Brugernes stemme

Projektet bliver præcis det løft til vores piger og kvinder, vi som klub har en ambition om skal være en helt integreret og ligeværdig del af klubben på lige fod med vores andre medlemmer. Vi glæder os rigtig meget over, at projektet kan realiseres – ikke mindst efter den engagerede indsats vores piger og kvinder i alle aldre har lagt forud for projektet med de ønsker, de gav udtryk for der.

Søren Burchall

formand i HIC siger om projektet

Arkitektens stemme

Den nye facilitet understøtter især omklædningsmulighederne og skal styrke rekruttering og fastholdelse af piger og kvinder til aktiviteterne i HIC. Supplerende aktivitetsspots i bygningens træningsareal skal også hjælpe på vej.

Omklædningsfaciliteterne rummer anbefalinger fra idékataloget. Det gælder afstand mellem bruserne, god plads til omklædning, mulighed for både socialt og intimt rum, rigeligt med spejlareal, musik, minus indkig fra døråbning, hygge-stemning, klubidentitet, skabe og hylder til at holde orden, taktikrumstavle og dagslys.

Ved ankomstarealet på bygningens vestside kommer et mindre hængeud- og bevægelseslandskab, der i dagtimerne kan benyttes af den naboliggende lilleskole og introducerer til selve anlægget.

Fondens stemme

Piger er ikke bare piger, og det adresserer vi her. Klubhuset bygger på erfaringer fra vores idékatalog med forskellige bud på, hvordan man kan lave omklædningsfaciliteter til piger og kvinders behov. Pigerne i HIC overraskede ved at rangere en stærk fodboldidentitet, inspireret af FCK, foran mere luksuriøse faciliteter. Projektet er altså stærkt forankret hos den relevante målgruppe og ikke blot et resultat af, hvad forskellige fagligheder mente var den rette løsning.

Oliver Vanges

udviklingskonsulent i Lokale og Anlægsfonden
Tidligere
Næste
Skip to content