Se flere billeder

Billeder fra projektet

Klimakorridoren

Et ByNaturrum i Kolding skaber nye naturoplevelser for børn, unge og voksne midt i byen. Projektet er en del af Lokale og Anlægsfondens og Friluftsrådets kampagne for ByNaturrum.

Et ByNaturrum i Kolding skaber nye naturoplevelser for børn, unge og voksne midt i byen. Projektet er en del af Lokale og Anlægsfondens og Friluftsrådets kampagne for ByNaturrum.

Et ByNaturrum skal gøre det lettere og sjovere for beboerne i byområder at være aktive udendørs. ByNaturrummet placeres i en ny “Klimakorridor”, der går fra det åbne land til Kolding Midtby.

Byparken i Kolding bliver centrum i Klimakorridoren, og det er her selve ByNaturrummet opføres. I ‘Klimakorridoren’ kombineres tiltag med regnvandshåndtering, klimatilpasning og naturgenopretning med naturformidling, leg og bevægelse. Byparken er udpeget som potentielt klimaprojekt og der vil være mulighed for at udvide med klimatilpasning i form af forsinkelsesbassiner og lignende tiltag i samarbejde med Kolding Spildevand. 

På de nærmeste arealer omkring ByNaturrummet kommer der elementer til fysisk træning og naturparkour samt fuglekasser, der kan tiltrække ynglende fugle.

Støttepunkter for det aktive friluftsliv
ByNaturrum er ubemandede faciliteter, der fungerer som støttepunkter for det aktive friluftliv og samtidig øger brugernes forståelse af naturen. Idéen om ByNaturrum er skabt i fællesskab mellem Lokale og Anlægsfonden og Friluftsrådet, der sidste år lancerede en kampagne, som skulle finde de første bud på landets ByNaturrum. Der bliver nu opført ByNaturrum i Randers, Kolding og Høje-Taastrup. Projektet vil blive videreudviklet i samarbejde mellem bl.a. Kolding Kommune, Naturskolen og de lokale folkeskoler.

ByNaturrumet etableres som en pavillon i byparkens eksisterende stisystem og det bindes sammen med området med trædæk, der nærmest svæver over jorden. Der kommer et mødepunkt og to aktivitetsområder på henholdsvis 32 m² og 40 m².

Bygningen der er opført i træ, overdækkes og får vægelementer som skaber læ og opholdsrum. ByNaturrummet kommer således til at fremstå let, åbent og inviterende til ophold uafhængigt af vind og vejr.

Projektet vil kunne understøtte en række forskellige aktiviteter i den bynære natur. Der kommer nye aktivitetsmuligheder for motionister, ny plads for børnefamiliernes leg og udeliv og anderledes rum til folkeskolernes undervisning.

Se flere billeder

Billeder fra projektet

Skip to content