Se flere billeder

Billeder fra projektet

Isenvad Sentrum

I Canada og USA er et ‘Community House’ et ganske almindeligt begreb. Det særegne ved faciliteten er, at den rummer idræt, kultur, undervisning og samtidig er et mødested for alle i lokalområdet. Nu er den første udgave af et ‘Community House’ blevet opført i byen Isenvad i Ikast-Brande Kommune.

I Canada og USA er et 'Community House' et ganske almindeligt begreb. Det særegne ved faciliteten er, at den rummer idræt, kultur, undervisning og samtidig er et mødested for alle i lokalområdet. Nu er den første udgave af et 'Community House' blevet opført i byen Isenvad i Ikast-Brande Kommune.

Lokale og Anlægsfonden begyndte i 2008 at interesse sig for facilitetstypen ‘Community House’.

Faciliteten kan beskrives som et fælleshus for et lokalområde, der kan være placeret i både en storby eller i en landsby. Det primære formål med huset er, at samle en lang række af lokalområdets aktiviteter i samme bygning, hvormed huset altid bliver et livligt sted at søge hen. 

I Isenvad viste der sig en mulighed for at introducere begrebet i Danmark.

Isenvad Sentrum er skabt i samarbejde mellem Patkau Architecs og de lokale ildsjæle i den lille by. Siden blev projektet gjort færdigt af den danske arkitektvirksomhed Aarstiderne.

Et nyt koncept i Isenvad
Fælleshuset Isenvad Sentrum er et byggeri på i alt 1.210 m², som er placeret midt i en skolegård. I den ene del af byggeriet finder man den centrale sal til idræt, bevægelse og kultur.

Salen er bygget i direkte forlængelse af skolens gymnastiksal. Der er derudover etableret fitnessrum og et lokale til de unge. Fra salen er der adgang til et nyt udendørs fællesareal for alle borgere i byen.

I den anden bygning finder man et aktivitetsrum, multirum og fælleszone, hvor alle indbyggere i Isenvad kan mødes.

Se flere billeder

Billeder fra projektet

Skip to content