Se flere billeder

Billeder fra projektet

Hjertet og Aktivitetsbåndet i Ikast

I Ikast er der blevet etableret et nyt multihus og aktivitetspark til en hidtil uset bred brugergruppe. Her er der plads til idrætsfolk, skatere, musikere, elever fra en international skole og brugere i et socialpsykiatrisk beskæftigelsesprojekt.

I Ikast er der blevet etableret et nyt multihus og aktivitetspark til en hidtil uset bred brugergruppe. Her er der plads til idrætsfolk, skatere, musikere, elever fra en international skole og brugere i et socialpsykiatrisk beskæftigelsesprojekt.

35 brugergrupper har været involveret i udviklingen af multihuset ”Hjertet” og aktivitetsparken ”Aktivitetsbåndet” i Ikast. De to projekter er opført ved International School Ikast-Brande, som sammen med Ikast-Brande Kommune skal drive projektets to dele.

Projektet har baggrund i Ikast-Brande Kommunes behov for at finde ny plads til den socialøkonomiske virksomhed, Gartneriet Garland, og skolens behov for et nyt multihus til idræt og kultur.

Kommunen besluttede at lade gartneriet overtage en planteskole nær den internationale skole. Derefter var det oplagt at, kommunen og den internationale skole gik sammen om et projekt til fritidslivet i området. Derfor blev alle tænkelige brugere inviteret med i en udviklingsproces for et nyt multihus og en ny aktivitetspark, hvilket har ført til en kommende brugergruppe af hidtil uset bred sammensætning.

Multihuset ‘Hjertet’
Multihuset ”Hjertet” bliver i alt 3.660 m² og opføres på et stort område tæt på den internationale skole, og nær ved en række andre ungdomsuddannelsesinstitutioner. Blandt brugerne vil bl.a. være den internationale skoles elever, medarbejderne i Gartneriet Garland, Ikast Atletik og Motion, en hundeforening, skatere, musikere, aftenskoler og mange flere. Derudover bliver projekterne også særdeles åbne for spontan brug af alle, der kommer forbi.

Multihuset indrettes med et centralt torv med scene til optræden. Torvet fordeler brugerne ud til de forskellige rum i multihuset. En fløj vil rumme undervisningsrum til skolen, der om eftermiddagen og aftenen kan ændres til multirum og kunstværksted for foreningsliv og aftenskoler.

For de unge og yngre idrætsaktive bliver særligt streetsporthallen interessant. Denne indrettes med et gulv i beton eller asfalt, så den rå udendørs fornemmelse bevares, selv om streetaktiviteterne bliver rykket indendørs. Endelig kommer der en café med anretterkøkken og to butikker, der skal drives på socialøkonomiske vilkår.

På første sal i multihuset kommer forskellige større og mindre rum til bløde bevægelsesaktiviteter som dans og yoga, kulturarrangementer og udøvende kultur samt rådgivning af unge i kommunens Unge- og Uddannelsesrådgivning. Hjertet bliver et åbent byggeri, som også vil vække opmærksomhed ved brugen af mange små uformelle opholds- og siddenicher, der vil forstærke multihusets evne til at være et socialt samlingssted, der handler om mere end aktiv fritid.

Skatebowl, udendørs fitness og bakkeløb
Aktivitetsparken ”Aktivitetsbåndet” vil med et stiforløb binde ”Hjertet” sammen med den internationale skole, Gartneriet Garland og uddannelsesinstitutionerne for unge. Aktivitetsbåndet får et urbant område og et mere afslappet og naturpræget område.

I det urbane område kommer der en overdækket skatebowl, legeplads med betonbelægning og gummiasfaltbakker, et udendørs fitnessområde, multibane til boldspil og en cykelbane til mountainbike. Der kommer også en bakke med trapper til løbetræning. I den mere landlige og naturlige zone kommer der opholdsområder med grill og bålplads og shelters til friluftslivet.

Se flere billeder

Billeder fra projektet

Skip to content