Se flere billeder

Billeder fra projektet

Gudum Sognehus

Den selvejende institution, Gudum Sognehus, har fået støtte til omdannelse af den tidligere landsbyskole, til et lokalt kultur- og bevægelseshus. Projektet sikrer, at de mange aktive borgere og foreninger i Gudum og omegn, trods skolens lukning, fortsat har et fælles aktivitetssted i byen.

Den selvejende institution, Gudum Sognehus, har fået støtte til omdannelse af den tidligere landsbyskole, til et lokalt kultur- og bevægelseshus. Projektet sikrer, at de mange aktive borgere og foreninger i Gudum og omegn, trods skolens lukning, fortsat har et fælles aktivitetssted i byen.

Gudum Sognehus er et godt eksempel på, hvordan man i et byggeri kan arbejde med forandring af en bygnings karakter og identitet, og omdanne en ellers nedrivningstruet skolebygning til et spændende og fremtidssikret aktivitetshus. Huset rummer i dag en bred vifte af aktiviteter og mange forskellige brugergrupper. 

Projektet støttes, da det er et rigtig godt eksempel på, hvordan et landsbysamfund ved fælles hjælp og et stærkt lokalt engagement, kan omdanne en tidligere skolebygning til et lokalt kultur- og bevægelseshus. Som et pilotprojekt skal projektet i øvrigt være med til at danne afsæt for Lokale og Anlægsfondens videre arbejde med omdannelse af lukkede skoler.

Om- og tilbygning går hånd i hånd
Gudum Skole blev opført i 1960 og er et langstrakt byggeri, der består af tre bygningsdele. En afdeling med gymnastiksal, omklædning og faglokaler, en afdeling med klasselokaler og indskoling samt en afdeling der har fungeret som SFO. Skolens samlede areal er på i alt 1.698 m². Heraf berøres ca. 1.600 m² af ombygningen.

Skolen repræsenterer et tidstypisk og harmonisk byggeri, med mange kvaliteter der kan genbruges. Det overordnede arkitektoniske greb er derfor en transformation og nytænkning af rum og funktioner, med fokus på åbenhed og zoneopdeling, og med blik for sammenhænge mellem det indendørs og udendørs. Transformationen signalerer tilgængelighed, og fungerer i dag som lokalområdets kulturelle dynamo.

Den eksisterende hovedindgang er bevaret, men forstærkes ved etablering af et bredt glasparti i facaden og en udskudt glasboks på 16 m². Denne skal rumme it-café og gøre brugerne synlige allerede ved indgangen til huset. Ligeledes er skolen eksisterende aula på 125 m² bevaret og omdannes til husets foyer, der med caféfunktioner, informationstavler og loungemøbler er det centrale samlings- og opholdsrum.

I ombygningen er der sikret sammenhænge mellem de udendørs og de indendørs arealer, via belægninger og gennembrud i bygningen.

Attraktive udearealer
Mindre indgreb i den tidligere skolegård mod syd omdanner den til en aktiv lege- og parkeringszone, der både kan anvendes til gadeidræt som basket, fodbold og rullehockey, til markedsdage og til større udendørs arrangementer.

En fin græsplæne mellem bygningerne mod nord, åbnes og omdannes til et haveanlæg til mere afslappende og hyggelige stunder, med flere befæstede overgange og terrassedæk, der skaber funktionsovergange mellem de indendørs og udendørs aktiviteter. I haven etableres sidde- og opholdsmuligheder, der opstilles bordtennisbord og trædækkene kan bruges til afspændings- og yogaaktiviteter.

I samarbejde med Livsstilshøjskolen, er der opført motionsredskaber langs en sti, der fører ud i de naturskønne omgivelser og i øvrigt forbinder Livsstilsskolen med kultur- og bevægelseshuset.

Se flere billeder

Billeder fra projektet

Skip to content