Se flere billeder

Billeder fra projektet

Kreativt hus for børn

I en tidligere klosterforvalterbolig i Roskilde ligger Kreativt hus for børn. Huset har en ambition om at være et inkluderende tilbud for alle børn. Derfor vil børnekulturhuset have fat i en ny brugergruppe, der ikke så tit finder vej til kunst- og kulturaktiviteter; det drejer sig om særligt sårbare, motorisk/kognitivt udfordrede børn eller introverte børn.

I en tidligere klosterforvalterbolig i Roskilde ligger Kreativt hus for børn. Huset har en ambition om at være et inkluderende tilbud for alle børn. Derfor vil børnekulturhuset have fat i en ny brugergruppe, der ikke så tit finder vej til kunst- og kulturaktiviteter; det drejer sig om særligt sårbare, motorisk/kognitivt udfordrede børn eller introverte børn.


Et hjemligt samlingssted
Kreativt hus for børn er et stærkt eksempel på et børnekulturhus, hvor bygningstransformation, bæredygtighed og børnekultur er tænkt sammen i en lokal kontekst som har national relevans. Huset består af kælder, stueplan, 1. sal samt loft. Pt. er kælder og loftsetagen uudnyttet, men begge skal inddrages i det kommende kulturhus, hvor etagerne bindes bedre sammen, så de bliver tilgængelige for alle. 

Indretningen af huset tager afsæt i det hjemlige og det magiske, og inventaret vil overvejende være multifunktionelt, så samme møbel kan bruges både til opbevaring, ophold samt bevægelse. På udearealerne etableres der forskellige opholdszoner og bevægelsesfaciliteter for børn, og så kommer der en stiforbindelse til biblioteket, hvor der suppleres med bevægelses- og oplevelsestiltag for børn.

Aktiviteter og brugergrupper
Kreativt hus for børn arbejder sammen med etablerede kunstnere, som er stærke i at formidle og involvere børn i forskellige aktiviteter. I huset arbejdes der med musik, billedkunst, scenekunst, litteratur og film via to til tre årlige temaer.

Nogle af Roskildes mange foreninger inviteres ind i huset, sådan at de kan give både børn og voksne et indblik i foreningslivet og de muligheder, der findes der. På den måde skabes der muligheder for at familier, der normalt ikke er en del af foreningslivet, møder det og oplever potentialerne.

Kreativt hus for børn sig med den universelle designtankegang ved at være opmærksom på børn med motoriske/kognitive udfordringer samt sårbare børn og inddrage dem i husets aktiviteter. Kulturlivet er for alle og netop derfor er det vigtigt at Kreativt hus for børn inviterer alle børn med.

Se flere billeder

Billeder fra projektet

Skip to content