Se flere billeder

Billeder fra projektet

Teaterkapellet

København får nyt teater i gammel kapelbygning, den nye facilitet bliver et moderne mødested for teater, hvor børn, unge, vækstlaget og lokale teaterkompagnier kan mødes og udfolde deres aktiviteter og skabe teater og produktioner for byens borgere.

København får nyt teater i gammel kapelbygning, den nye facilitet bliver et moderne mødested for teater, hvor børn, unge, vækstlaget og lokale teaterkompagnier kan mødes og udfolde deres aktiviteter og skabe teater og produktioner for byens borgere.

Østre Kapel er en bevaringsværdig bygning fra 1913, som ligger på Vestre Kirkegård i København. Siden 2016 har Østre Kapel i sommermånederne været midlertidig scene for Sydhavn Teater. Københavns Sydhavn er en bydel i forandring med få offentlige mødesteder og med mangel på kulturfaciliteter. Som led i et generelt løft af bydelen skal Østre Kapel transformeres til et mødested for scenekunst og andre kulturelle formål.  

Ambitionen er, at Østre Kapel i fremtiden bliver en attraktiv scene, hvor både professionelle og amatører inden for teater, dans, oplæsninger og performance kan mødes. Huset skal være brugerdrevet med Syghavn Teater som vært, og foreningslivet vil have adgang til huset i form af børne- og ungeaktiviteter og herudover vil selvorganiserede kunne leje sig ind.

Østre Kapel skal fungere som teater med en eksperimenterende profil, som hjemsted og prøvestation for det kunstneriske vækstlag, og som udgangspunkt for stedspecifikke initiativer som fx byvandringer, performances og installationer, der gør opmærksom på bydelens særlige kvaliteter. Et initiativ, hvor man prøver at nå et publikum, som ikke opsøger de etablerede scener.

Kapellets arkitektoniske særpræg bevares og bruges som udgangspunkt for de tilføjelser, som teaterfunktionen kræver. Man skal tydeligt kunne se, hvad der er tilføjet, og det skal være af samme høje kvalitet som det eksisterende. Den materialemæssige værdi løftes, når bygningsarven nyfortolkes og genopstår i en ny og vedkommende funktion. Med en bevidst materialeholdning og en cirkulær tilgang.

Ombygningen af udeområdet sker under hensyntagen til, at Vestre Kirkegård er en aktiv begravelsesplads. Projektet viser, hvordan kirkegårdsbygninger og lukkede, grønne kirkegårdsarealer med få eller ingen aktive grave kan åbnes og omdannes til rekreative arealer, der opleves som bynatur.

Når Østre Kapel omdannes til Teaterkapellet, bliver det et attraktivt mødested for eksperimenterende kulturproduktion og et hjemsted for områdets teaterinteresserede unge. Østre Kapel repræsenterer et bæredygtigt, anderledes og autentisk bud på et nytænkende rum til kulturproduktion, hvor en forladt funktionsbestemt bygning bliver omdannet til et hjemsted for kultur. 

Se flere billeder

Billeder fra projektet

Skip to content