Se flere billeder

Billeder fra projektet

En voldsom omvej i Solrød

I Solrød er en 11 meter høj støjvold forvandlet fra et øde område til et aktivt samlingssted. Langs støjvolden er der en cykelsti, der også er populær blandt løbere. Tre steder langs et 1,3 km langt forløb af cykelstien er det blevet muligt at bestige støjvolden.

I Solrød er en 11 meter høj støjvold forvandlet fra et øde område til et aktivt samlingssted. Langs støjvolden er der en cykelsti, der også er populær blandt løbere. Tre steder langs et 1,3 km langt forløb af cykelstien er det blevet muligt at bestige støjvolden.

Støjvolden i Solrød er ikke nogen nem omvej – det er en fysisk krævende udfordring, som kan varieres på mange måder, og aktivitetspladserne går derfor under det fælles navn ”En Voldsom Omvej”. 

Projektets vision er at udvikle et rekreativt område og en aktivitetsrute, med nyskabende bevægelsesmuligheder på en stor strækning af støjvolden langs Køge Bugt Motorvejen. Projektet tager afsæt i voldens kvaliteter og iboende potentialer, som for eksempel dens stigning, bugtede form og nicherne. Aktivitetsvolden kobles direkte sammen med eksisterende gang-, cykel- og løbestier, og bag støjvolden gemmer sig et grønt og hyggeligt parcelhuskvarter.

Projektet – ‘En god omvej’
Lokale og Anlægsfonden og Realdania udskrev i 2010 en konkurrence blandt landets kommuner om at udvikle en god omvej, der kunne give ny aktivitet og spontane muligheder for bevægelse i forskellige slags bymiljøer. Den gode omvej skulle være et sted, som borgerne nemt kunne møde på deres vej til skole og arbejde, og få lyst til at udfordre sig selv fysisk på.

Solrød Kommune bød ind med idéen om at udnytte en kedelig og utilgængelig støjvold til et aktivt samlingssted for byens borgere. Det var en idé, der spillede rigtigt fint sammen med særligt Lokale og Anlægsfondens ønsker om at sætte fokus på at udnytte de nødvendige offentlige tekniske anlæg til bevægelse og rekreative formål.

Aktivitetsområder på offentlig anlæg
Solrød Kommunes forslag blev et af de ni udvalgte vinderprojekter i konkurrencen om at få etableringsstøtte til EN GOD OMVEJ

Sammen med Active City Transformation og den lokale virksomhed UNO, der forhandler redskaber til legepladser, parker og aktivitetsområder, udviklede kommunen de tre opstigninger på volden samt en skridsikker løbesti på toppen af volden, der binder de tre omveje sammen. Opstigningerne er alle markeret af en rød løber, der lyser op på og omkring støjvolden, og viser vejen frem.

Se flere billeder

Billeder fra projektet

Skip to content