Se flere billeder

Billeder fra projektet

Cold Hawaii Inland

Cold Hawaii har i mange år været synonym med Vestkystens sublime windsurfing forhold, men fremover er det ikke blot de garvede surfere der kan trække i våddragten. Cold Hawaii Inland skal skabe et løft af det aktive udeliv og vandsporten fra Doverodde til Thisted Bredning.

Cold Hawaii har i mange år været synonym med Vestkystens sublime windsurfing forhold, men fremover er det ikke blot de garvede surfere der kan trække i våddragten. Cold Hawaii Inland skal skabe et løft af det aktive udeliv og vandsporten fra Doverodde til Thisted Bredning.

Den stigende interesse for aktiviteter i og omkring vandet, har sat gang i videreudviklingen af det massivt populære Cold Hawaii. Cold Hawaii Inland bliver et multifunktionelt aktivitetsområde der skal koble de mange aktiviteter i Vesterhavets bølger med de mere rolige vande i Limfjorden og de tilstødende søer.

Cold Hawaii Inland kommer til at bestå af 10 fysiske spots sammenkædet af en naturrute, der skal fremme og understøtte det aktive udeliv og vandsporten på nordvestsiden af Limfjorden. Lokale og Anlægsfonden bliver en del af samarbejdet på 7 af disse spots. 

Danskerne vil ud i det blå.

Projektet Cold Hawaii Inland er den største danske helhedsplan og indsats for at understøtte den stigende popularitet vandsport og det aktive udeliv har oplevet de seneste mange år. Det kan dog for mange være svært at springe direkte ud i bølgerne og komme i gang med at være aktive – Cold Hawaii Inland bliver løsningen på det problem.

Med Cold Hawaii Inland-projektet skabes der helt konkret nye aktive mødesteder og fællesskaber der, på tværs af alder, køn, interesser og niveau, vil udgøre et vigtigt fundament for det gode og sunde liv i Thy og Danmark generelt. De roligere vande i fjorden vil med dette projekt sikre, at børn og unge, der ikke er ligeså aktive som voksne i vandsporten, får muligheden for at bevæge sig ud i naturen og afprøve og afsøge de aktiviteter der fanger og motiverer dem.

Se flere billeder

Billeder fra projektet

Skip to content