Se flere billeder

Billeder fra projektet

Bynaturrum Myretuen

Et ‘ByNaturrum’ skal gøre det lettere og sjovere for beboerne i byområder at være aktive udendørs. I Randers har man valgt at etableret et af landets tre første ‘ByNaturrum’ ved den 140 hektar store Nordre Fælled, for at udvikle de fysiske rammer omkring socialt boligbyggeri til gavn for udsatte socialgrupper i området.

Et 'ByNaturrum' skal gøre det lettere og sjovere for beboerne i byområder at være aktive udendørs. I Randers har man valgt at etableret et af landets tre første 'ByNaturrum' ved den 140 hektar store Nordre Fælled, for at udvikle de fysiske rammer omkring socialt boligbyggeri til gavn for udsatte socialgrupper i området.

Projektet skal invitere børn, unge og voksne til at bruge den nære bynatur og den tilstødende fælled til aktiviteter, afslapning og læring. Projektet får titlen ‘Myretuen’, da naturformidlingen og arkitekturen er inspireret af de mange myresamfund i Nordre Fælled, der er både lærerige og inspirerende for mennesker at følge og vide mere om.

Projektet arbejder med aktivering af nye målgrupper og udvikling af de fysiske rammer i de sociale boligområder, og kan således være med til at udvikle viden om udsatte gruppers deltagelse i friluftslivet.

Myretuen støttes, da det er et spændende og utraditionelt bud på et ByNaturrum, der henter sin inspiration i naturens formgivning og æstetik.

Naturrum til gavn for udsatte boligområder
Myretuen opføres tæt på de udsatte boligområder Jenumparken og Glarbjergvej. Dermed får ByNaturrummet en ekstra funktion, da det særligt skal virke tiltrækkende på børn, unge og voksne, som kun meget sjældent selv opsøger naturoplevelser. Randers Produktionshøjskole har modtaget støtte til realisering af projektet – et pilotprojekt under Fonden og Friluftsrådets kampagne ’ByNaturrum’.

Formidlingstårn som omdrejningspunkt
Det i alt 240 m² store byggeri får et 10 meter højt tårn i midten, der er skabt som et tværsnit af en myretue. Tårnet får flere trapper og udsigtsreposer, og der etableres et 85 m² formidlingsrum med studienicher og opholdsmøbler. Formidlingsrummet får en åben reol, hvor Myretuens besøgende kan udstille deres egne objekter og fund fra naturområdet. Omkring tårnet anlægges desuden en række trædæk og “myrestier”, som binder området sammen og skaber forbindelser til forskellige aktiviteter og steder i det omkringliggende terræn. Myretuen er tegnet af arkitekterne fra Elkiær + Ebbeskov og Leth & Gori. Landskabsarkitekt er LIW planning.

Se flere billeder

Billeder fra projektet

Skip to content