Se flere billeder

Billeder fra projektet

ByNaturrum i Høje-Taastrup

ByNaturrummet i Høje-Taastrup formidler fænomenerne sol, vind og regn – og skal trække flere børn, unge og voksne ud i byens nære naturomgivelser. Projektet er en del af Lokale og Anlægsfondens og Friluftsrådets kampagne for ByNaturrum.

ByNaturrummet i Høje-Taastrup formidler fænomenerne sol, vind og regn - og skal trække flere børn, unge og voksne ud i byens nære naturomgivelser. Projektet er en del af Lokale og Anlægsfondens og Friluftsrådets kampagne for ByNaturrum.

Et ByNaturrum skal gøre det lettere og sjovere for beboerne i byområder at være aktive udendørs.

ByNaturrummet er opført som et tårn i en ombygget højspændingsmast på 15,5 meter, der giver brugerne et nyt perspektiv på byens natur, og formidler de klimatiske naturfænomener sol, vind og regn. Derfor har Høje-Taastrups nye tårn fået navnet “Klimatårnet”.

Klimatårnet skal introducere beboere i Høje Taastrup til nye natur- og friluftsoplevelser og inspirere til mere aktiv brug af byens natur. Faciliteten vil gøre opmærksom på de nærnaturområder, der findes i de umiddelbare omgivelser samtidig med, at det skal indeholde information og skabe nysgerrighed omkring den natur som er over os i form af himlen, skyerne, regnen og solen

Tårnet skal bruges af beboere, skoler og andre brugergrupper
I boligkvartererne Gadehavegård og Gadevang, der ligger tættest på Klimatårnet, bor der ca. 5.000 beboere, og på den lokale skole, Gadehaveskolen, går der ca. 500 elever. Kvarteret betegnes som socialt udsat boligområde og mange beboere kommer sjældent langt omkring. Det er håbet at ByNaturrummet vil blive taget i brug af de lokale med fokus på børn og unge samt klasser fra den lokale skole.

ByNaturrummet placeres i Høje Taastrup By ved Gadehaveskolen og det lokale bibliotek. Klimatårnet placerer sig midt i en nord-sydgående akse mellem byen og naturområdet Hakkemosen og midt i den øst-vestgående akse med Selsmosen mod øst og det åbne land mod vest. Tårnet skal fungere som støttepunkt for udendørs undervisning for Gadehaveskolen, for lokale foreningers friluftsliv og for skatere og løbere.

Klimatårnet skal bruges til formidling
Klimatårnet skal formidle de klimatiske naturfænomener sol, vind og regn, og udsigten fra tårnet skal give de besøgende et nyt perspektiv på byens natur og invitere til naturoplevelser i nærområdet. Ved foden af tårnet er der en platform, der er tilgængelig fra gadeniveau. Fra denne første platform fører en trappe til den øverste platform på 25 m². Denne platform er udstyret med tekniske installationer som regnmåler, windcowl, vindpose, lufttryk, solpanel og solur. Installationerne bruges til formidling af vejrets forskellige skift.

Foden af tårnet ligger på en nedlagt fodgængerrampe, der ender i en skakt fire meter under gadeterræn. Dette rampeforløb er udnyttet som ramme for bevægelsesaktiviteter med et attraktivt forløb for skatere og børn med løbehjul. Dermed har Klimatårnet fået en vigtig funktion som formidler af andre aktivitetsmuligheder i Høje-Taastrups bynære natur.

Se flere billeder

Billeder fra projektet

Skip to content