Se flere billeder

Billeder fra projektet

Banehuset–Kulturelt knudepunkt i Sommersted

Det ‘glemte’ knudepunkt i den sønderjyske by Sommersted bliver nu gendannet via kulturen.

Det 'glemte' knudepunkt i den sønderjyske by Sommersted bliver nu gendannet via kulturen.

Banehuset i Sommersted skal være det “lokale” kultur- og innovationshus, hvor man mødes på tværs af alder og interesser. Den primære dynamo er fortsat musikken. Ambitionerne er høje og er baseret på en stor lokal opbakning.

Kulturhuset skal være et bindeled for kunst og kultur for de omkringliggende landsbyer i området, og herved understøtte fælles aktiviteter i huset og i de omkringliggende landsbyer.

Huset skal indeholde et ”talentunivers” til kreativ udvikling af børn i og efter skoletiden med musikundervisning, E-sport, kreative værksteder, iværksætteri og socialt samvær generelt. 

Generationerne skal bindes sammen, fra både junior- og seniorgenerationen via fællesaktiviteter og sociale aktiviteter. Det skal anvendes til foreningsaktiviteter som fx, møder, foredrag og lign. Og endelig skal Kulturhuset danne ramme om byens 150 år lange historie med jernbanen.

Derudover skal Kulturhuset kunne understøtte væksten i det nuværende spillested ”Banehuset”, som bibeholder aktiviteter som større koncerter, intimkoncerter, møder samt øvelokale for musikskolen.

Banehuset vil bl.a. få en forhal der skal tjene som foyer og udstillingslokale og være vinduet udadtil. Derudover vil der etableres 3 multirum og en kombineret ”sommerscene & multirum”. ”Sommerscenen & Multirum” er påtænkt til at blive anvendt som opholdsrum og aktivitetsrum. Om sommeren vil man kunne opstille en mobil scene og afholde udendørskoncerter, således det fysiske rum udenfor bygningen anvendes.Sidst, men bestemt ikke mindst vil der komme en splinterny café. Banehusets café vil være åben for alle, hvor man i de åbne dagtimer vil kunne få serveret drikkevarer og lette måltider. Caféen vil blive bemandet af frivillige personer fra både seniorbrugerne og de mange frivillige i Banehuset.

Se flere billeder

Billeder fra projektet

Skip to content