Vejledning om kunstgræsbaner

Der er brug for at tænke bæredygtigt, når vi anlægger kunstgræsbaner, så vi undgår problemer med eksempelvis spredning af mikroplast fra banerne. En ny vejledning og kortlægning kan lette anlægsprocessen for bygherrer og hjælpe med at træffe oplyste valg, der tager hensyn til miljøet.

Skip to content