Nature Moves: Sociale mødesteder i naturen

En opsamling på rapporten “Sociale mødesteder i naturen – Kvalitative casestudier af udendørs steder for børn og unge”.

Hovedkonklusioner
1) Uanset tiltænkte funktion og facilitetstype bliver alle fire steder brugt som socialt mødested.
2) Pigerne er lidt synlige og aktive, og stederne bliver primært brugt af drenge.

Vigtige overvejelser om rum og faciliteter i naturen: 

  • Tilgængelighed
  • Sikkerhed og tryghed
  • Sociale støttefaciliteter: Bord-bænkesæt, buede trædæk, hængekøjer (fx Faaborg Havnebad)
  • Variation mellem store åbne rum og mindre intime pladser. Niveauforskelle.
  • Mulighed for forskellige former for socialt samvær – centreret omkring aktivitet eller uden
  • Ejerskab: Oplevelse af frirum, inddragelse af børnene i udvikling af uderummet

Vigtige overvejelser om rum og faciliteter i naturen for piger:

  • Mulighed for leg og motionsrelaterede aktiviteter
  • Mulighed for at sidde i mindre grupper og for at dyrke de sociale fællesskaber

Det er forskningsenheden Active Living, Syddansk Universitet, som står bag projektet med lektor Søren Andkjær i spidsen.
Projektet undersøger 10-15-åriges udendørsaktivitet i fritiden, og hvilken betydning de fysiske rammer har for deres hverdagsfriluftsliv

Skip to content