Ny natur – mere fritidsliv 

Med dette indsatsområde vil vi sikre ny tilgængelig natur med friluftsliv for alle. Vi vil styrke den reaktive brug af naturen i balancen mellem benyttelse og beskyttelse. Vi vil teste nye facilitetstyper af med fokus på de stille naturoplevelser.  

Problemstilling:

Under dette indsatsområde har vi i alt fire forskellige problemstillinger. Du kan læse mere om dem herunder.

Fire initiativer:

1) Rekreativ bynære naturområder 

Problemstilling: De danske børn kommer mindre i naturen. Flere og flere bor i byerne og her er der rift om arealerne og anvendelsen af sammen. Nærnatur er den mest besøgte natur og kan have stor betydning for folkesundheden. Derfor er der behov for at skabe mere tilgængelig natur i byerne og en natur der er “let at indtage” a la begyndernatur.    

2) Rekreative skovområder i forskellige stadier

Problemstilling: Skovene udgør en særligt potent og bæredygtig ramme for danskernes aktive fritidsliv, som samtidig binder CO2, håndterer skybrud og beskytter drikkevand. Skovene er samtidig de mest besøgte natur-arenaer og der er et stort behov for at udvide arealet, både af hensyn til klimaet og for at understøtte interessen for fritidslivet. LOA har medvirket til at udarbejde et nationalt idékatalog for friluftsliv i nye skove, men mangler realiserede eksempelprojekter.   

3) Tekniske anlæg skaber ny natur 

Problemstillinger: Det danske kongerige rummer en række tekniske arealer der var været udlagt til råstofudvinding /grus, sten, klippe) og affaldshåndtering. Disse arealer rummer et unikt fritidspotentiale som en ny rekreativ natur, der ofte ikke har samme lovgivningsmæssige begrænsninger ift. Forandringer og etablering af faciliteter sim “gammel natur”.  

4) Arkitektonisk kvalitet og naturoplevelser for alle  

Problemstilling: Flere søger naturen og aktivitetsbilledet har udviklet sig meget de senere år. Derfor er der brug for at udvikle en ny facilitetstypologi, højne arkitektoniske kvalitet i faciliteter der understøtter de mere rolige naturoplevelser, bløde bevægelsesformer, udsatte målgrupper i naturen (rehabilitering, naturuvante mv.) 

Et stærkt samarbejde

Vi samarbejder med X og X

Spændende eksempler på ny natur – mere fritidsliv 

Et udpluk af projekter, som vi enten har været med til at støtte eller synes er spændende

Dansekapellet
Maritimt Center i Esbjerg
Idrætshal i Høng
Kampsportens Hus

Tag kontakt til os

Skulle du sidde med spørgsmål eller har du brug for at snakke med en udviklingskonsulent helt uforpligtende om dit projekt, så tag endelig kontakt til os.

Jakob Færch

Udviklingskonsulent Team Aktivt Udeliv

Tjekliste til dit kommende projekt

Tjekliste til dit kommende projekt Læs denne tjekliste igennem, før du opretter en ansøgning i vores system. Her finder du information om kriterier for støtte og meget andet.

Tidshorisont

Når vi har registreret din ansøgning, modtager du en bekræftelse via ansøgningssystemet indenfor fire dage. Herefter kontaktes du af en konsulent for at aftale det videre forløb.

Har du en god idé til et projekt?

– så skal du ansøge via vores ansøgningssystem.

Har du allerede en profil?

Er du ny? Opret en profil