Se flere billeder

Billeder fra projektet

Vandkulturhus i Thyborøn

En revolutionerende idé bliver til virkelighed i Thyborøn. Ingen har tidligere turdet tænke tanken om at skabe en facilitet til vandaktiviteter i et “tørt” idrætshalbyggeri. Men det er en oplagt mulighed, når gamle idrætshaller skal have nyt liv og flere brugergrupper.

En revolutionerende idé bliver til virkelighed i Thyborøn. Ingen har tidligere turdet tænke tanken om at skabe en facilitet til vandaktiviteter i et "tørt" idrætshalbyggeri. Men det er en oplagt mulighed, når gamle idrætshaller skal have nyt liv og flere brugergrupper.

Thyborøn stod i en ærgerlig situation, da den lokale skoles lille svømmesal måtte lukke på grund af dårlig stand. Bestyrelsen i Thyborøn Fritidscenter fik på den baggrund en fantastisk idé: Hvorfor ikke bygge et helt nyt vandkulturhus i den ene af fritidscenterets to almindelige idrætshaller?

Der var kun en hage ved idéen. Det var aldrig gjort før. Den slags udfordringer er lige noget for Lokale og Anlægsfonden, der gik med i finansieringen af en arkitektkonkurrence og efterfølgende bevilgede støtte til projektets realisering. 

Fire bassiner, vandrutsjebane og søredning
Thyborøn Fritidscenter består i dag af to almindelige idrætshaller. Den nyeste af de to haller fra 2008 blev opført i forventning om, at der var masser af brugere til hallens tilbud om håndbold, gymnastik og badminton. Men sådan gik det ikke. Der manglede brugere i hallen. Derfor fik fritidscenterets bestyrelse idéen om delvist at ombygge hallen til et vandkulturhus, da den gamle svømmesal på Thyborøn Skole blev lukket.

Vandkulturhuset kommer til at fylde to tredjedele af hallen. I alt 1.020 m². De resterende 480 m² vil fortsat blive benyttet til fx gymnastik, badminton, fitness og ungdomsklub samt ankomstområde.

Vandkulturhuset får fire bassiner. Et 10×17 meter langt bassin til svømning, dykning og andre mere pladskrævende aktiviteter. Dette bassin får fire svømmebaner. Bassinet bliver hævet i forhold til gulvniveau, så det kan få ekstra dybde. Det gør det bl.a. muligt for den lokale fiskeriskole og andre erhvervsaktører at etablere en helikopterattrap, bølgemaskine og lyseffekter, der skal bruges til undervisning i at redde folk fra nødsituationer til havs. Bølgemaskinen og lyseffekterne vil dog også kunne bruges til dykning og vandlege.

Der kommer to børnebassiner med henholdsvis lav og meget lav dybde. Børnebassinerne bliver også målet for en vandrutsjebane. Endelig etableres et varmtvandsbassin, der forventes at blive meget populært blandt de ældste og de yngste brugere – bl.a. til genoptræning for beboerne på det nærliggende ældrecenter og til babysvømning. Som et stærkt arkitektonisk indslag udstyres vandkulturhuset med en foldet loftsflade, hvor folderne skaber de visuelle rammer omkring hver enkelt bassin.

Promenadedæk, klatrevæg og nye opholdsområder
Et promenadedæk mellem bassinerne gør det muligt at nyde udsigten til de omkringliggende diger og udeareal. Der kommer to opholdsområder på hver 80 m². Det ene får direkte kig til vandkulturhusets aktiviteter, mens det andet får direkte forbindelse til den eksisterende café på 1. sal.

Mellem vandkulturhusdelen og den almindelige idrætshaldel opføres der en multifunktionel vægzone, der kan bruges aktivt til klatring, men også fungerer som et gigantisk “møbel” til ophold og udsyn mellem aktiviteterne på hver side af væggen.

Det er lykkedes arkitekterne at bruge en almindelig idrætshal som afsæt for at tegne et udadvendt vandkulturhus med stærk visuel kontakt mellem den nye del til vandaktiviteter og de traditionelle idrætshalaktiviteter. Projektet med omdannelse af idrætshal til vandkulturhus vil koste 35 mio. kr. Lokale og Anlægsfonden støtter projektet med 11 mio. kr. under forudsætning af efterfølgende kommunal medfinansiering fra Lemvig Kommune. I alt forventes projektet at koste ca. 46 mio. kr. inklusiv etableringen af helikopterattrappen til søredningsøvelser.

Se flere billeder

Billeder fra projektet

Skip to content