Se flere billeder

Billeder fra projektet

Glyngøre Maritime Center

Glyngøre Havn står over for en udvidelse. En ny ydermole med fem knudepunkter kommer fremover udgøre Glyngøre Maritime Center Samtidig. Det er mødet mellem land og vand og mødet mellem vild natur og samspillende rekreative aktiviteter, der er omdrejningspunktet for visionen om et helt nyt outdoor- og friluftcenter i Glyngøre Havn.

Glyngøre Havn står over for en udvidelse. En ny ydermole med fem knudepunkter kommer fremover udgøre Glyngøre Maritime Center Samtidig. Det er mødet mellem land og vand og mødet mellem vild natur og samspillende rekreative aktiviteter, der er omdrejningspunktet for visionen om et helt nyt outdoor- og friluftcenter i Glyngøre Havn.

Som et led i udvidelsen af Glyngøre Havn, skabes der et af de mest eksperimenterende bud på en rekreativ bearbejdet havnekonstruktion. Et projekt der vil bestå af en ny slags ydermole, der både skal beskytte det nye havneområde fra Limfjordens ofte vilde side, men ligeledes skabe knudepunkter for rekreative oplevelser på og ved vandet. 

Et af nøgleordene for projektet er dobbeltprogrammering som, når der tales kyst- og havnesikring i Danmark, altid er oppe at vende. Projektet i Glyngøre Havn formår at sammensætte flere dobbeltprogrammerede funktioner i den overordnede projektvision. For ikke nok med at ydermolen, som beskrevet tidligere beskytter havnen fra Limfjordens evigt frembrusende bølger, så vil molen have flere nedslag hvor aktiviteter er specielt indtænkt. Ydermere omkredser ydermolen havnen og skaber derved teknisk set et nyt bassin – et bassin hvor der både er plads til lystbåde, men også leg og motion i vandet.

Den nye dobbeltfunktionelle ydermole skaber derved fire arkitektoniske og aktivitetsmæssige knudepunkter: Klippebadet, Badepunktet, Fjordhaverne og Endepunktet. Desuden etableres Fjordhuset som et femte knudepunkt på land.

Aktiviteter og brugergrupper
Målgrupperne for projektet strækker sig fra daglige brugere over besøgende til de sjældne brugere eller brugere af stedet til særlige formål, begivenheder eller arrangementer. De daglige brugere er især frilufts-, outdoor- og sportsudøvere blandt lokalområdets beboere, foreninger (Skive Dyk, Glyngøre Sejlklub, FDF Glyngøre, Glyngøre Maritime Center, Saltvandsklubben) og institutioner (bl.a. Vandkantskolen) samt beboere fra nabobyer og andre dele af Skive og Morsø Kommuner.

Funktionaliteter og udformning
Den nye dobbeltfunktionelle ydermole bliver 250 meter lang med adgang til Limfjorden og vanddybder, der spænder fra 0 til 8 meter. Det er på molen at fire af de fem knudepunkter vil blive placeret. Det femte bliver Fjordhuset, der bliver placeret på land.

Fjordhuset
Det 204m2 store Fjordhuset bliver det blå støttepunkts samlingspunkt. Her bliver der mulighed for at deltage i såvel rekreative aktiviteter, men der er ligeledes god plads til forsamlinger, omklædningsfaciliteter, grejopbevaring osv. Udformet som en klynge af tre huse, bundet sammen af et stort tag, tilbyder huset en 360 graders udsigt over Limfjorden, havnen, byen og det øvrige landskab.

Klippebadet
Dette knudepunkt bliver at finde tættest på strand og land. Her vil der være minimal indflydelse fra den ’hårde’ natur, og vil med sine små vanddybder og beskyttende stensætninger være et ideelt sted for læring og leg. Her kan familier trygt gå på opdagelse i det blå miljø mellem strand og ydermole

Badepunktet
Udformet med forskellige rumligheder i og omkring hele huset, på begge sider af molen, nede ved vandspejlet og oppe i højden, skabes både læ for vinden, udsigt og ophold i samspil med aktiviteter i vandet. Aktiviteter som kan udfolde sig på den rolige side mod havnen og den vilde side mod Limfjorden – samt det kolde gys i fjorden og den varme oplevelse i sauna og vildmarksbad.

Fjordhaverne
I Fjordhaverne kommer naturformidlingsaktiviteterne virkelig til deres ret og det vil ligeledes være et mekka for folk der elsker havets madgaver. Fra broanlæg og flydende trædæk kan man besøge til tangplantager, muslingefarm og deltage i hummerfangst m.m. Knudepunktet Fjordhaverne formet som et amfi-trappelandskab, der folder sig ned af ydermolen.

Endepunkt
Endepunktet markerer indsejlingen til havnen og er ydermolens afslutning, hvor man har vand til alle sider, og hvor vanddybderne er størst. Udformet som en platform, der peger i seks forskellige retninger, tilbyder Endepunktet forskellige oplevelser med og ved vandet. Et afslappende ophold i hængekøje-masten, fiskeri ved kanten eller udspring i vandet.

Det her projekt, hvor rekreative forhold er indtænkt i udvidelsen og beskyttelsen af havneområdet, kan meget vel blive et af de helt store eksempelprojekter i Danmark, når vi taler mødet mellem rekreativ brug og et hårdt beskyttende anlægsprojekt. Der vil komme et brugerspænd der strækker sig fra legende børn, havne-farmere, dyrkelse af motion, hobbyer og den normale bådtrafik der hører en havn til. Dobbeltprogrammeringenstanken hvor den beskyttende ydermole ligeledes indeholder spændende rekreative nedslagspunkter for stort set alle brugere, kan virkelig skubbe aktivitetsbasen i de blå rum op på øverste hylde i Glyngøre.

Se flere billeder

Billeder fra projektet

Skip to content