Se flere billeder

Billeder fra projektet

Stolpedalskolen i Aalborg

Der er kommet drøn på skovbrynet på Stolpedalsskolen. Her giver stier, skrænter og højdeforskelle i skovbrynet nye muligheder for aktivitet for skolens drenge og piger og lokalområdets beboere og foreninger​​.​​

Der er kommet drøn på skovbrynet på Stolpedalsskolen. Her giver stier, skrænter og højdeforskelle i skovbrynet nye muligheder for aktivitet for skolens drenge og piger og lokalområdets beboere og foreninger​​.​​

Drøn på Skovbrynet på Stolpedalskolen i Aalborg er udviklet i tiltaget “Drøn på Skolegården”, der var et samarbejde mellem Lokale og Anlægsfonden, Realdania og Kræftens Bekæmpelse.

På toppen af Aalborgs vestlige bakkedrag, lige i kanten af skoven, ligger Stolpedalsskolen. Med sin unikke naturskønne placering og 700 elever har skolen et godt udgangspunkt for et aktivt udendørsliv. Men ligesom mange andre skoler har Stolpedalsskolen haft en udfordring med at aktivere drengene i timerne og pigerne i frikvarterene.

Projektets vision var derfor at trække skolen ind i skoven og skoven ind i skolen ved at placere en serie aktivitetselementer i overgangen mellem en skov og sportsplads. Samtidig var målet at skabe øget integration mellem piger og drenge ved fysisk at placere tilbuddene til de to grupper op ad hinanden.

Digital og fysisk bearbejdning af Skovbrynet
Projektet, som er afsluttet i juni 2015, har omfattet fysiske og digitale interventioner i mellemrummet mellem skolen og skoven. Det gennemgående element er et bakket bevægelseslandskab med en rød læringsløjpe, der løber rundt om skolen og rækker ud igennem skoven til det omkringliggende landskab.

Skovbrynet er bearbejdet og tætnet med bær- og frugttræer og med digitale læringsstationer, koblet op på en app. Den centrale læringsstation er områdets nye vartegn, en paddehat, der rummer wifi og lydstation i tilknytning til et amfiteater og sceneområde. Den er også én af 12 læringsstationer, der identificeres af læringsapp’en, ‘Mapop’, ved hjælp af I-beacons. Læringsstationerne kan også identificeres ved hjælp af GPS-koordinater.

Fokus på både piger og drenge
Projektet blev udvalgt til realisering for sit fokus på natur og ny teknologi. Det har skabt et andet rum, som tiltrækker og appellerer til piger og drenge, der ikke allerede bevæger sig på de etablerede boldbaner, og det viser en spændende tilgang til, hvordan man udfordrer begge køn i deres indlæringsmønstre og fælles leg. Projektet viser også, hvordan skoler kan inddrage og bindes sammen med grønne og rekreative omgivelser og derved blive en mere integreret del af lokalsamfundets bevægelsesrum.

Foto: Leif Tuxen 

Mere viden

Se flere billeder

Billeder fra projektet

Skip to content