Se flere billeder

Billeder fra projektet

Søsportens Center i Holstebro

Holstebro Roklub og Holstebro Kommune skal til at transformere deres 80 år gamle roklub og faciliteter til et moderne søsportscenter, der kan lægge rammer til roning, men også en lang række nye aktivitetsformer og brugergrupper, som i dag benytter naturområdet omkring Vandkraftsøen i Holstebro.

Holstebro Roklub og Holstebro Kommune skal til at transformere deres 80 år gamle roklub og faciliteter til et moderne søsportscenter, der kan lægge rammer til roning, men også en lang række nye aktivitetsformer og brugergrupper, som i dag benytter naturområdet omkring Vandkraftsøen i Holstebro.

Projektet skal gennem bygningsmæssig transformation og nybyg sikre et mangfoldigt og inkluderende friluftsstøttepunkt for vandets og skovens brugere – et trailcenter og blåt støttepunkt i ét og samme projekt. Et søsportscenter, der rummer stort fokus på social og miljømæssig bæredygtighed.

Det nye Søsportens Center skal bestå at tre hovedelementer:

  • nye klubfaciliteter.
  • et offentligt aktivitetsdæk med både inde- og uderum.
  • et offentligt tilgængeligt trappe-/rampemiljø omkring vandfladen.


Aktiviteter og brugergrupper
I fremtiden vil Søsportens Center være fælles facilitet for en række fast tilknyttede foreninger, institutioner og andre samarbejdspartnere med adgangsmulighed for tilbagevendende friluftsaktiviteter. Faciliteterne vil også fungere som støttepunkt for borgere og selvorganiserede brugere.

Projektet arbejder både med den materielle og sociale bæredygtighed. Den materielle bæredygtighed ses i transformationen af den eksisterende bygningsmasse, og den sociale bæredygtighed ses i de mange organiseringsformer, som faciliteten kommer til rumme. Her er der plads til forskellige aktivitetsformer, nye tendenser samt brugergruppers interaktion.

Se flere billeder

Billeder fra projektet

Skip to content