Se flere billeder

Billeder fra projektet

Skanderborg Søtorv og Kulturløberen

Skanderborg har fået et nyt søbad og en ny plads foran byens kulturhus. Projektet kobler bevægelse og kultur sammen på en ny måde og bliver et demonstrationsprojekt, der skal vise, hvordan tilgængelighed for alle kan indarbejdes i arkitekturen, så det fremstår som ”universelt design” med en naturlig, flot og værdig løsning i byggeriet.

Skanderborg har fået et nyt søbad og en ny plads foran byens kulturhus. Projektet kobler bevægelse og kultur sammen på en ny måde og bliver et demonstrationsprojekt, der skal vise, hvordan tilgængelighed for alle kan indarbejdes i arkitekturen, så det fremstår som ”universelt design” med en naturlig, flot og værdig løsning i byggeriet.

For få år tilbage blev der etableret et mindre pontonbad i Skanderborg Sø, beliggende foran byens ikoniske kulturhus. Det relativt lille og delvist midlertidige Søbad, blev hurtigt en stor succes, hvorfor man i dag har valgt at etablere et rigtigt søbad.

Det nye søbad som støttepunkt
Søbadet skal skabe mange flere aktivitetsmuligheder i, på og ved vandet. Badet skal bl.a. understøtte idrætsgrene som SUP (Stand Up Padling) og kajakpolo. Derudover etableres en sauna og bedre forhold til vinterbadere samt et mødelokale. Søbadet får så bred en brugergruppe og funktionalitet, at det har fået betegnelsen Skanderborg Søtorv.

Oplagt at sammenkæde idræt og kultur
Med placeringen nærmest for foden af kulturhuset er det oplagt at sammenkæde idrætsaktiviteterne omkring søbadet med nye muligheder for udendørs kulturaktiviteter. Derfor kobles det kommende søbad sammen med ”Kulturløberen”, der bliver navnet på et kulturtorv, som udstyres med en række unikke roterende møbler, der både kan bruges til dagligt ophold og som støtte til arrangementer og events.

Projektet er en nytænkende kombination af velkendte funktioner og erfaringer fra andre søbade og multifunktionelle byrum.

Kulturløberen bliver 910 m² og rækker ud mod både søbadet og trappen foran kulturhuset. Faktisk er en udvidelse af kulturhuset på 672 m² også en del af projektet, da der bl.a. kommer nye udsigts- og opholdsmuligheder i bygningen.

Innovativt universelt design
Som en vigtig del af arkitekturen, bliver både søbadet og kulturtorvet tegnet med blik for det, man kalder ”universelt design”. Projektet bliver et markant demonstrationsprojekt, der med innovative, varierede og ligeværdige løsninger, skal vise, hvordan et spændende og attraktivt byrum kan bygges så det giver alle mulighed for at få adgang til det bl.a. på tværs af funktionsevne og alder.

Søbadet bliver på 1.900 m² og får tre mindre beskyttede svømmebassiner, og giver samtidig adgang til en større svømmebane ude i selve søen. Søbadet udstyres også med udspring fra tre og fem meter vipper placeret ud mod søen.

Se flere billeder

Billeder fra projektet

Skip to content