Se flere billeder

Billeder fra projektet

Havnebad og blåt støttepunkt i Faaborg

Havnebadet i Faaborg har en meget bred brugergruppe og er åbent hele året rundt, så vinterbadere også kan få glæde af det.

Havnebadet i Faaborg har en meget bred brugergruppe og er åbent hele året rundt, så vinterbadere også kan få glæde af det.

Som noget nyt her i landet er badeanlægget ved siden af badefaciliteterne trådt i karakter som et egentligt støttepunkt for havsportsudøvere som fx kajakroere og dykkere.

De almindelige badegæster får mulighed for fri havsvømning og svømning i mindre lukkede bassiner samt afslapning ved vandlegepladsen.  

Arkitekterne har fundet inspiration i den klassiske badebro og ud fra det skabt et havnebad med fire “fingre” med forskellige funktioner – langeliniebroen, børnebroen, udspringsbroen samt både- og kajakbroen.

Et blåt støttepunkt i Faaborg
Inde på landsiden er der depoter og opbevaring af blandt andet kajakker samt mulighed for ophold i et delvist opvarmet værested. I værestedet er der værksted, køkkenfaciliteter, omklædning og et kajakhotel. Værestedet er tilgængeligt for turister, selvorganiserede og aktive i foreninger.

Havnebadets samlede areal er 2.200 m². Det opvarmede værested på landsiden er 125 m², og dertil kommer et uopvarmet værested på 80 m² og yderligere 120 m² opbevaringsområde. Saunaen og omklædningsfaciliteten er samlet 40 m².

Mere viden

Se flere billeder

Billeder fra projektet

Skip to content