Se flere billeder

Billeder fra projektet

Vandhaverne i Skjern

En gruppe Skjernborgere har skabt et rekreativt område, der er klimatilpasset og æstetisk på en og samme gang. Den Grønne Korridor Skjern har nu fået sit sjette byrum.

En gruppe Skjernborgere har skabt et rekreativt område, der er klimatilpasset og æstetisk på en og samme gang. Den Grønne Korridor Skjern har nu fået sit sjette byrum.

Borgerne i Ringkøbing-Skjern kommune og omegn har fået omdannet en stor ferskvandstank til et rekreativt byrum. Desuden kommer de til at kunne søge refleksion i et refugieområde og børn og unge kan lege og eksperimentere med sand og vand i et læringsrum.

Vandhaverne er en del af Den Grønne Korridor, som Skjern Udviklingsforum har arbejdet på siden 2011. Den Grønne Korridor har i forvejen de fem byrum: Skovkanten, Byengen, Anlægget, Urskoven og Klosterengen. Vandhaverne er det sjette byrum, der foreløbig fuldender projektet.

“Vi støtter projektet med 1.6 mio. kroner fordi projektet er en visionær måde at arbejde med klimatilpasning og engagerende mødesteder på.
De seks projekter er alle borgerdrevende initiativer med fokus på byens rekreative områder og er et stærkt eksempel på samskabelse. Vandhaverne er en visionær transformation af en vandtank, desuden tænkes byrummet her som et socialt og engagerende mødested på
tværs af generationer med udgangspunkt i den stedspecifikke kontekst.”

Fokus på naturoplevelser og æstetik.
De 6 byrum er ud over at være rekreative grønne og blå byrum også klimatilpasset og et stort plus er,
at flere typer af den vestjyske natur er repræsenteret i byrummene, det er muligt at opleve hede, store enge, pilekrat og skov.

Den Grønne Korridor har særegne aktivitetsmuligheder samt æstetiske naturoplevelser og i det sidste byrum er der arbejdet med tre nedslag:

Transformation af en vandtank til et aktivt og sanseligt bevægelsesrum med vand, lys og lyd,
hvor brugerne kan klatre i vandrette net som er spændt ud over vandfladen samt holde balancen på slackline.
Et refugieområde hvor man kan søge ro, fordybelse og samvær samtidig med at man opholder sig i et offentligt rum.
Samt læringsområdet ”Sandpuden” hvor der kan leges og eksperimenteres med vand og sand fx med vandpumper.

Hele anlægget bindes samme af to broer, som kommer til at være bindeled mellem vandtanken, refugiet og sandpuden.
I området omkring vandtanken er der skole, daginstitutioner, ældreboliger, andelsboliger og parcelhuse.
Det er en stor gruppe brugere som alle har været involveret i processen.

Fotos af: Jens Christian Nordestgaard

Se flere billeder

Billeder fra projektet

Skip to content