Se flere billeder

Billeder fra projektet

Aktivitetsområde i Låsby

I Låsby i Skanderborg Kommune er et nyt område til opsamling af regnvand, samtidig blevet et af landets første aktivitetsområder med stort fokus på udendørs funktionel træning – også kendt som CrossGym.

I Låsby i Skanderborg Kommune er et nyt område til opsamling af regnvand, samtidig blevet et af landets første aktivitetsområder med stort fokus på udendørs funktionel træning - også kendt som CrossGym.

“Blochs grund” i Låsby er omdannet til et parkområde med bassiner til regnvandsopsamling og en række forskellige aktivitetsmuligheder målrettet både meget aktive CrossGym-udøvere og mere afslappet motion og ophold. Området var tidligere et erhvervsområde for virksomheden J.U. Bloch & Søn, der lukkede i 2005.

I Låsby savnede man et fælles udendørs samlingssted, som det ellers kendes fra de fleste byer. I en række år var Blochs grund derfor været stedet, hvor byens fællesskab kunne foregå fx til Skt. Hans bål eller når idrætsforeningens medlemmer skulle være aktive under åben himmel.

Se flere billeder

Billeder fra projektet

Fondens stemme

Et kreativ løsning på et teknisk anlæg
Problemet med Blochs grund og området omkring grunden var, at det var sårbart overfor de mere hyppige pludselige regnskyl med store mængder vand, der rammer Danmark som følge af klimaforandringerne. Det betyder, at der var stor risiko for oversvømmelser af såvel grunden som de omkringliggende bygninger. Derfor besluttede Skanderborg Kommune, at Blochs grund skulle ændres til et område, der kunne opsamle de stigende mængder regnvand.

Lokale og Anlægsfonden har tidligere taget initiativ til en række projekter, hvor kommunale tekniske anlæg udvikles til også at være rekreative opholdsområder og aktivitetspladser. Derfor blev fonden inviteret med i udviklingen af projektet i Låsby.

Søer, crossfit og udflugtsmål for plejecenteret
Bassinerne i det nye parkområde er udformet som små naturligt udseende søer med bevoksning. Til dagligt vil søerne rumme en mindre mængde vand, som dog kan udvides helt op til 25.000 kubikmeter ved de størst tænkelige regnskyl.

En 700 meter lang sti omkring området vil binde otte aktivitetsområder sammen.

Aktivitetsområderne er udviklet i nært samarbejde med lokale CrossGym-eksperter, hvilket sikrer, at denne kombination af styrke- og konditionstræning vil kunne dyrkes bedst muligt. Det bliver et af landets første eksempler på et aktivitetsområde, der særligt designet til denne voksende motionsform. Der bliver dog også plads til 400 meter asfalteret stiforløb til skateboards og løbehjul. Området vil dog i de tidlige dagtimer finde langt mere rolige brugergrupper, da det også bliver et udflugtsmål for det lokale plejecenter. Eleverne på Låsby Skole vil også jævnligt benytte området til både undervisning og aktivitet.

I alt kostede projektets aktivitetsfaciliteter 14 mio. kr. at etablere. Skanderborg Kommune støtter med 4,131 mio. kr. Lokale og Anlægsfonden har netop bevilget 3,5 mio. kr. til projektet. Projektet er tegnet af LABLAND ARKITEKTER. Det samlede projekt kostede 19 mio. kr. at etablere.

Brugernes stemme

Pressemeddelelse fra Skanderborg Kommune, Realdania og Lokale og Anlægsfonden
Torsdag 10. november 2016

Danmarks første klimasikre CrossGym

Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen er med til at åbne Låsby Søpark søndag den 13. november. For første gang herhjemme kombineres skybrudssikring med den populære motionsform CrossGym. Den naturlige træningsform er integreret direkte i de naturligt udseende regnvandsbassiner. Projektet i den lille by er så unikt, at forskellige fonde har støttet med mere end seks mio. kr.

Efter halvandet år med gravemaskiner og adgang forbudt bliver Låsby Søpark nu endelig indtaget af CrossGym’ere, motionister, skatere og familier på tur. Festen på søndag indledes af Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen, hvorefter der er korte taler fra de mange lokale og nationale bidragydere til den spektakulære park.

Søparken er den første af sin slags i Danmark. Helt konkret var det nødvendigt at få klimasikret byen med ca. 2.000 indbyggere. Egentlig krævede det bare et par regnvandsbassiner med hegn omkring, men så opstod ideen om at bruge udgravninger til at skabe en helt ny byidentitet i Låsby.

900 ideer på borgermøde
Et kreativt borgermøde med flere hundrede borgere resulterede i knap 900 ideer. To af de gennemgående temaer var aktivt liv og muligheden for at binde byen sammen via vand. En række visionære fonde blev begejstrede for ideerne og valgte at støtte projektet.

“Borgernes idékatalog afspejlede et tydeligt ønske om samvær og aktivitet. CrossGym er en rigtig fin motionsform, hvor aktiv fritid kan integreres med mange forskellige brugergrupper. De mange CrossGym-elementer i Låsby Søpark kan bruges af både børn og voksne, lokale og gæster i byen. I kombination med de naturligt udformede regnvandssøer har Låsby nu noget helt særligt: Funktionel træning i et naturligt miljø, der samtidig varetager en teknisk funktion. Det er unikt,” siger Esben Danielsen, direktør i Lokale og Anlægsfonden.

Et skoleeksempel for klimaprojekter
Realdanias støtte til projektet er drevet af konceptet ’Byer for mennesker’, hvor byen betragtes som den fælles, levende ramme, der skal sikre liv og trivsel.

“Låsby Søpark er et skoleeksempel på de projekter, vi går ind i, hvor man tænker klimatilpasning og byudvikling sammen. Låsby er i dag sikret mod skader fra de enorme regnmængder, der strømmer ind mod byen ved kraftige regnskyl og skybrud, og samtidig har borgerne en både sjovere, sundere og smukkere bymidte. Vi er glade for at have været med til at skabe et styrket socialt liv i byen, siger Mikkel Suell Henriques,” projektchef i Realdania.

Flere tilflyttere
Skanderborg Kommune og Skanderborg Forsyningsvirksomhed var nogle af landets første til at drive fuld borgerinddragelsesproces på klimaprojekter. Og Låsby Søpark har i høj grad også været drevet af lokalt engagement.

“Det er først og fremmest aktive borgerne og lokale foreninger i Låsby, som vi skal takke for, at Låsby Søpark er blevet en realitet. Parken giver et boost til Låsby og lokalområdet. Sammen med den nye motorvej er borgernes nye park med til at sætte Låsby på landkortet og gøre byen endnu mere attraktiv for tilflyttere,” siger Jørgen Gaarde, borgmester i Skanderborg Kommune (S).

Borgerdrevet CrossGym
Programmet for indvielsen vidner også om, at det er Låsbys fest. Helt i tråd med processen er hele byen både værter og gæster på en søndag eftermiddag spækket med aktiviteter.

Åbningsfesten begynder med et symbolsk snoreklip, når Låsbys børn slipper papirskibe løs i bassinerne. Der er livemusik, hurtige og intensive taler, plantning af træer etc. Derudover står lokale CrossGym-uddannede instruktører parat til at lade borgerne indvie parkens i alt syv motionsstationer.

Fakta

 • CrossGym er en populær motionsform, der er centreret om funktionel træning, hvor man i høj grad bruger sin kropsvægt til at træne med.
 • Parken består af en række regnvandsbassiner, som er designet til at kunne håndtere voldsomme skybrud.
 • I parken er der blandt andet: 400 m asfalteret sti til rulleskøjter og løbehjul, syv aktivitetsområder med faciliteter til CrossGym, skateområde, legeplads, beachvolleybane, bytorv med opholdstrapper og stiforbindelser til resten af byen.
 • Derudover er der etableret en markant bro over bassinerne, som binder byen sammen med Låsby Hallen.
 • Låsby Søpark har kostet i alt 19 mio.kr. – heraf 14 mio. kr. til rekreative formål. Parken og Byskellet er støttet af Skanderborg Forsyningsvirksomhed, Skanderborg Kommune, Lokale og Anlægsfonden (3,5 mio. kr.) og Realdania (2,5 mio. kr.), Friluftsrådet og Vanførefonden.
 • Rådgivere og entreprenører: LABLAND Arkitekter, Ingeniørfirmaet Viggo Madsen, EnviDan, Dan Jord, og FK Smedie.

Søparken indvies officielt søndag den 13. november fra kl. 13-16.

Program:

 • Musik og street parade v/Tre på spil
 • Stomp v/Anders Bo Pedersen
 • Anderæs med gule badeænder
 • Taler og snoreklip ved broen
 • CrossGym v/Peter Ravn og lokale instruktører
 • Rullende aktiviteter og beachvolley
 • Plantning af Låsbyæbletræer
 • Gratis forfriskninger
Tidligere
Næste
Skip to content