Se flere billeder

Billeder fra projektet

Åben skolegård på Amager Fælled Skole

Murene og hegnet omkring Amager Fælled Skole er revet ned. Skoleområdet er i dag et aktivt og rekreativt opholdssted for både elever og beboere i Sundholmskvarteret, hvor der førhen eller ikke var mange træer at samles under.

Murene og hegnet omkring Amager Fælled Skole er revet ned. Skoleområdet er i dag et aktivt og rekreativt opholdssted for både elever og beboere i Sundholmskvarteret, hvor der førhen eller ikke var mange træer at samles under.

De mange nye aktivitetsmuligheder er kun en del af forandringen. Amager Fælled Skole fik en ny ”skov” midt i byen. På det i alt 10.000 m² store skoleareal er der plantet ca. 100 nye træer i forskellige træsorter. Den nye skov kan både bruges som et læringsmiljø for eleverne og som udflugtsmål for en skovtur for beboerne i Sundholmskvarteret. 

Hele skoleområdet indrettes med mange små nicher med aktivitetsmuligheder, både i skovområdet og langs kanten. Det var et ønske – specielt fra skolens piger – at få flere steder, hvor man kunne være sig selv. Et af de klare mål med projektet er at få mange flere af pigerne aktiveret.

EN GRØN OASE PÅ AMAGER

Amager Fælled Skole har i mange år levet et utilnærmeligt liv væk fra bymiljøet, men i 2011 besluttede skolens ledelse og Københavns Kommune at invitere Lokale og Anlægsfonden med i et samarbejde, med henblik på at gøre det dengang lukkede skoleareal til et åbent og aktivt sted for det tætbebyggede byområde i det inderste af Amager. Området der er kendt for at rumme et begrænset antal offentlige rekreative områder, har i dag fået en grøn oase i skolens nyanlagte gård.

Efter en omfattende proces med inddragelse af beboere, elever, lærere og de daginstitutioner, der ligger ved siden af skolen, blev der fundet en række idéer og ønsker til, hvordan den skarpe grænse mellem skoleområde og bymiljø kunne opløses og tilføjes nye muligheder for leg, bevægelse, kulturoplevelser og mere afslappet ophold.

Se flere billeder

Billeder fra projektet

Skip to content