Ny natur – mere fritidsliv

Hvis vi skal sikre en tilgængelig natur og friluftsliv for alle, skal vi styrke den rekreative brug af naturen i en balance mellem aktiv udnyttelse og bæredygtig beskyttelse. Indsatsområdet sigter mod at eksperimentere med nye typer faciliteter med særligt fokus på rolige og rekreative naturoplevelser.

Med indsatsområdet Ny natur – mere fritidsliv ønsker Lokale og Anlægsfonden at sikre tilgængelighed for alle i forhold til at bruge naturen med særligt fokus på mere rolige og rekreative naturoplevelser og aktiviteter.

Vi ønsker dermed projektidéer til, hvordan man kan udvikle faciliteter, der arbejder med følgende problemstillinger:  
 

Rekreative, bynære naturområder
Danske børn tilbringer mindre og mindre tid i naturen, især i byområder, hvor der er konkurrence om plads og anvendelse af arealer. Nærnatur udgør et meget besøgt naturområde med dertilhørende stor betydning for folkesundheden. Derfor er det vigtigt at skabe mere tilgængelig natur i byerne, der er både nem at udforske, og som inviterer til mere begyndervenlige naturoplevelser.

Rekreative skovområder i forskellige stadier
Skovene i Danmark udgør en potent og bæredygtig ramme for et aktivt fritidsliv. Samtidig binder skove CO2, håndterer skybrud og beskytter drikkevand. Skovene er også de mest besøgte naturområder, og der er et stort behov for at udvide skovarealerne både af hensyn til klimaet og for at imødekomme interessen for friluftsliv i skoven. Hvordan kan vi skabe et aktivt friluftsliv i rekreative skovområder? 

Tekniske anlæg skaber ny natur
Danmark har tekniske arealer, der tidligere blev brugt til råstofudvinding (grus, sten, klippe) samt affaldshåndtering. Disse områder indeholder et unikt potentiale for rekreative aktiviteter og kan udvikles til nye og rekreative naturområder. De har ofte ikke samme lovgivningsmæssige begrænsninger som “gamle” naturområder, hvilket giver muligheder for forandringer og dermed etablering af faciliteter i naturen.

Arkitektonisk kvalitet og naturoplevelser for alle
Flere og flere mennesker søger naturoplevelser, og aktivitetsmønstrene i naturen har dermed også udviklet sig markant de seneste år. Der er således behov for at udvikle en ny type faciliteter, som samtidig præsenterer høj arkitektonisk kvalitet, der støtter rolige naturoplevelser, bløde bevægelsesformer, og som inkluderer udsatte målgrupper i naturen, såsom rehabiliteringspatienter og personer, der ikke umiddelbart er vant til at færdes i naturen. Hvordan kan vi indtænke arkitektonisk kvalitet i naturoplevelser?  

Tag kontakt til os

Sidder du med spørgsmål, eller har du brug for en uforpligtende snak om dit projekt, så tag endelig kontakt til os.

Jens Øyås Møller

Udviklingskonsulent i Team Aktivt Udeliv

Her finder du vigtig information for ansøgningsprocessen

Sådan samarbejder vi om udviklingsprojekter

Som udviklingsfond er vi altid klar til at gå i dialog om nye problemstillinger og facilitetstyper.
Sparring og udviklingsrådgivning går derfor altid forud for beslutningen om, hvorvidt jeres projekt indstilles til økonomisk støtte.  

Derfor forventes det ikke, at I kan fremlægge et færdigt projektmateriale fra starten – tværtimod er det i begyndelsen vigtigt at forstå projektet på et overordnet niveau: Hvad er de udfordringer, som projektet sigter mod at løse? Hvad er projektets vision, målgruppe og finansieringsmuligheder?
Det er her, vi starter vores dialog for at afklare, om projektidéen kan formes og udvikles i samarbejde med henblik på en endelig projektansøgning.

Vejledning til udviklingsprojekter

Læs venligst denne vejledning, før du opretter en ansøgning i vores system. Her finder du information om kriterier for støtte og meget andet.

Tidshorisont

Når vi har registreret din ansøgning, modtager du en bekræftelse via ansøgningssystemet indenfor fire dage.

Herefter kontaktes du af en konsulent for at aftale det videre forløb.

Spændende eksempler på fritidsfaciliteter i naturen

Tarup-Davinde
Trailcenter Rytterknægten på Bornholm
Naturpark Amager
Spejderhus i Brønshøj

Har du en god idé til et projekt?

– så skal du ansøge via vores ansøgningssystem.

Har du allerede en profil?

Er du ny? Opret en profil