Flere kulturproducerende værksteder

Indsatsområdet fokuserer på at skabe et mere målrettet udvalg af faciliteter med kreative værksteder. Målet er at lette adgangen for nye brugere og forbedre forholdene for produktionsfællesskaber, hvor produktionsværkstederne fungerer som samlende og attraktive mødesteder for brugergrupper fra forskellige kulturer og samfundslag.

Kreative værksteder og faciliteter er afgørende for at fremme kulturproduktion og samarbejde på tværs af forskellige samfundslag. Ved at gøre produktionsværksteder mere tilgængelige for fritidslivet og skabe et inkluderende miljø for alle kan man fremme innovation og lokal sammenhængskraft.

Kun 1/3 af de danske kulturhuse er specifikt designet til deres formål som kulturhus, hvilket ofte skaber udfordringer, når kulturelle aktiviteter flytter ind. Mange faciliteter anses for at være forældede, og en stor del af kulturhusene oplever begrænsninger i rammerne i forhold til husets aktiviteter. På trods af dette fungerer kulturhusene som stærke lokale kraftcentre.  

Løsningen kan være, at værkstederne organiseres i klynger omkring et socialt samlingspunkt eller at styrke eksisterende kulturelle tilbud såsom kulturhuse, museer, biblioteker eller skoler med værkstedsrum til fritidsbrug. Målet er at give kulturskabere og kulturudøvere mulighed for at mødes og udøve deres interesser i faciliteter, der er specifikt indrettet til formålet. 

Lokale og Anlægsfonden ønsker at modtage projektidéer til kulturproducerende værksteder, der sigter mod følgende

  • At ramme bredt geografisk og størrelsesmæssigt 
  • At inkludere forskellige bygningskategorier og undersøge nye bæredygtige tilgange til udviklingen af fritidsfaciliteter 
  • At udforske forskellige typer af kulturproducerende værksteder for at imødekomme behov i det kulturelle samfund

Eksempler på kulturproducerende værksteder: 

  • Træ-, metal-, ler-, sy-, kunst- og væveværksteder 
  • Værksteder for danse-, musik-, teater-, film-, tekst-, ord- og podcastproduktion 

Tag kontakt til os

Sidder du med spørgsmål, eller har du brug for en uforpligtende snak om dit projekt, så tag endelig kontakt til os.

Birgitte Carlsen

Udviklingskonsulent i Team Kultur

Her finder du vigtig information for ansøgningsprocessen

Sådan samarbejder vi om udviklingsprojekter

Som udviklingsfond er vi altid klar til at gå i dialog om nye problemstillinger og facilitetstyper.
Sparring og udviklingsrådgivning går derfor altid forud for beslutningen om, hvorvidt jeres projekt indstilles til økonomisk støtte.  

Derfor forventes det ikke, at I kan fremlægge et færdigt projektmateriale fra starten – tværtimod er det i begyndelsen vigtigt at forstå projektet på et overordnet niveau: Hvad er de udfordringer, som projektet sigter mod at løse? Hvad er projektets vision, målgruppe og finansieringsmuligheder?
Det er her, vi starter vores dialog for at afklare, om projektidéen kan formes og udvikles i samarbejde med henblik på en endelig projektansøgning. 

Vejledning til udviklingsprojekter

Læs venligst denne vejledning, før du opretter en ansøgning i vores system. Her finder du information om kriterier for støtte og meget andet.

Tidshorisont

Når vi har registreret din ansøgning, modtager du en bekræftelse via ansøgningssystemet indenfor fire dage.

Herefter kontaktes du af en konsulent for at aftale det videre forløb.

Spændende eksempler på kulturproducerende værksteder

Det sjette danserum
Volume Village
Varde Teater og Musikhus

Har du en god idé til et projekt?

– så skal du ansøge via vores ansøgningssystem.

Har du allerede en profil?

Er du ny? Opret en profil