Se flere billeder

Billeder fra projektet

Motoriklandskab i Barrit

På Barrit Skole i Hedensted Kommune er en gammeldags gymnastiksal omdannet til et moderne motoriklandskab.

På Barrit Skole i Hedensted Kommune er en gammeldags gymnastiksal omdannet til et moderne motoriklandskab.

Projektet i Barrit er det første eksempel på et motoriklandskab i en omdannet skolegymnastiksal. Projektet byder på nye aktivitetsmuligheder og forbindelser mellem indendørs og udendørs aktiviteter.  

Gymnastiksalen har i en del år været nedslidt og moden til renovering, men der har i Barrit været et stærkt ønske om at spare på pengene, indtil en mere tidssvarende løsning end en almindelig renovering dukkede op. Denne løsning er nu fundet i samarbejde med Lokale og Anlægsfonden. Samarbejdet skal omdanne gymnastiksalen til et motoriklandskab målrettet både foreningslivet, undervisningen og de mindste børn i børnehave, vuggestue og dagpleje. Motoriklandskabet bliver også stillet til rådighed for fri brug og selvorganiseret aktivitet.

Den udendørs del af motoriklandskabet vil altid være frit tilgængeligt for alle. Der er tale om et projekt med omdannelse af 350 m² bygningsareal og 2.500 m² udeareal.

Skolegymnastiksalen, et af de mest klassiske rum til idræt i Danmark
For mange er gymnastiksalen desværre en upopulær idrætsfacilitet. Det lille idrætsrum på ca. 300 m² med vinduer højt oppe under loftet, ribber og fugtpletter på væggene og med direkte forbindelse til store og kolde omklædningsrum passer ikke rigtig til moderne idrætsudøveres krav til omgivelsernes kvalitet. Gymnastiksalene er nogle steder helt opgivet på danske skoler, og nogle har omdannet dem til faglokaler eller simpelthen aflåst, lukket og glemt dem.

Den dårlige tilstand i mange af skolernes gymnastiksale fik i 2012 Lokale og Anlægsfonden til sammen med DGI at udvikle et helt nyt koncept, der kan gøre salene til moderne aktivitetssteder, der i langt højere grad er tilpassede deres primære brugere – børn i skolealderen – samt lokalområdets aktive. Både de selvorganiserede og foreningsmedlemmerne.

Lokale og Anlægsfondens koncept for omdannelse af gymnastiksale til motoriklandskaber bliver nu udviklet yderligere på Barrit Skole i Hedensted Kommune. Her bliver skolegården integreret i en omdannelse af den gamle gymnastiksal til et moderne motoriklandskab. Projektet skal forstærke Barrit Kultur- og Idrætscenters funktion som områdets aktive centrum.

Motorikbro, klatretårn og foldevæg i glas 
I midten af motoriklandskabet bevares et større gulvareal, så de nuværende gymnastik- og kampsportsaktiviteter stadig kan finde sted. Omkring gulvarealet og på væggene bliver der etableret klatrenet. Et nyt klatretårn vil forbinde gulvet og et nyt indskudt dæk.

Der kommer tovjungle, stejle ramper og en repos med hule og søjleskov. En motorikbro med forskellige udfordringer bliver placeret på tværs af gulvarealet og afsluttes med en motoriktrappe og en brandmandsstang for dem, der vil hurtigt ned eller langsomt op.

Nordgavlen bliver åbnet med en tre meter høj glasfoldevæg som, når vejret tillader det, kan åbnes og skabe sammenhæng med udendørs aktiviteter. Uden for det indendørs motoriklandskab bliver der i den gamle skolegård anlagt syv forskellige aktivitetsøer med klatreelementer, trampoliner, trædesten, lydlandskaber, skateområde, boldmur og meget mere.

Omklædningsrummet bliver omdannet til et 50 m² stort fleksibelt aktivitetsrum med en foldevæg ind til selve motoriklandskabet, så det kan lukkes af og åbnes mod det store aktivitetsrum. Ved siden af det mindre aktivitetsrum bliver der etableret en sansesal, der er særligt rettet mod skolens behov for at tilbyde aktiviteter for en specialafdeling for børn med psykiske og fysiske handicap. Projektet er udviklet i et stærkt engageret samarbejde mellem Barrits mange foreninger. Men også de “foreningsløse” ildsjæle har deltaget aktivt i arbejdet med at udvikle Barrit til en landsby, hvor det i fremtiden fortsat vil være attraktivt at bo.

Se flere billeder

Billeder fra projektet

Skip to content