Se flere billeder

Billeder fra projektet

Frederikssund Idrætsby

En fremsynet idrætsby i Frederikssund står færdig og benyttes flittigt. Lokale og Anlægsfonden har sammen med Frederikssund Kommune udviklet idrætsbyens fleksible svømmehal samt en ny ”udendørs gymnastiksal”.

En fremsynet idrætsby i Frederikssund står færdig og benyttes flittigt. Lokale og Anlægsfonden har sammen med Frederikssund Kommune udviklet idrætsbyens fleksible svømmehal samt en ny ”udendørs gymnastiksal”.

Frederikssund Kommune har opgivet at vedligeholde de gamle slidte idrætsanlæg. I stedet valgte kommunen en ambitiøs og velplanlagt løsning med at opføre en helt ny idrætsby, der over en årrække vil udbygges til at rumme en stor del af Frederikssunds idrætsliv.

Lokale og Anlægsfonden besluttede at gå med i udviklingen af svømmehallens bassin, de sociale fællesarealer i svømmehallen samt en ”udendørs gymnastiksal”, der har gjort fodboldområdet til en meget sjovere og varieret oplevelse, for de mange tusinde aktive i og udenfor byens foreningsliv.

Fleksibelt indrettet svømmebassin
Svømmehallen i Frederikssund Idrætsby indrettes med et 25 meter bassin, der kan udstyres med en række forskellige redskaber, der gør det muligt både at dyrke traditionel svømning og en række mere frie og legende vandaktiviteter. Som eksempel på sidstnævnte udfoldelser vil tove og trapezer kunne nedsænkes fra loftet, en klatrevæg kan etableres i forbindelse med bassinet og løst udstyr til styrketræning og crossfit i vand kan nemt tilføjes og flyttes igen.

Svømmehallen som ramme om fællesskabet
Idrætsbyens designmæssige tankegang er bygget på et ønske om, at alle faciliteter skal kunne benyttes af så mange brugere som muligt, og have så mange funktioner som muligt. Derfor skal svømmehallen også være mere end blot et sted, hvor folk tager hen for at være aktive i vand.

Svømmehallens tørre områder indrettes til sociale zoner og mødesteder, og skal samtidig fungere som omklædningsrum for fx fodboldklubben. Der kommer både mødelokaler for foreninger og en lounge til større arrangementer. Mødelokalerne og loungen indrettes med foldevægge, så rummene nemt kan forandres efter forskellige behov i løbet af en dag. Svømmehallen bliver i alt på 3.450 m² inklusiv rum til ophold og omklædning.

En ”udendørs gymnastiksal”
Det måske mest fremsynede element i den første etape af idrætsbyen i Frederikssund kan vise sig at blive den udendørs gymnastiksal, som en 3.090 m² stor aktivitetsplads mellem svømmehal og fodboldanlæg kaldes.

Aktivitetspladsen tager fat omkring det paradoks, at gymnastik samlet set har næsten 200.000 udøvere i Danmark, men aldrig er til stede i udendørs byrum, som man ellers kender det fra mange andre idrætsgrene. I Frederikssund bygges den første aktivitetsplads med direkte inspiration for gymnastiksalens bevægelsesmuligheder.

Zoneinddelt plads
Pladsen med den ”udendørs gymnastiksal” bliver samlet omkring fem zoner. En med løb og boldspilsmuligheder fører direkte til fodboldanlægget. En anden zone rummer klassiske svingaktiviteter fra gymnastik med barrer, ringe, trapez, gynger og ribber. En tredje zoner kombinerer trampoliner med boldspil til helt nye aktivitetsmuligheder, hvor gymnastikkens springelementer smelter sammen med boldspillenes artistiske tricks. Den fjerde zone bygger videre på den første zones forhindringselementer og udvider dem til også at rumme klatring og hop mellem forskellige granitblokke. Endelig kommer der en femte zone til udendørs styrketræning, streetworkout, crossfit og TRX-træning.

Se flere billeder

Billeder fra projektet

Skip to content