Se flere billeder

Billeder fra projektet

Landsbyen i skolen i Nr. Vium

Den tidligere landsbyskole i Nr. Vium Sogn i Ringkøbing-Skjern Kommune er omdannet til et nyt center for idræt og kultur. Faktisk er det meningen at alle i landsbyen skal kunne bruge centeret til noget i deres fritid. Projektet er en del af Lokale og Anlægsfondens særlige indsats med at udvikle eksempler på ny brug af lukkede folkeskoler.

Den tidligere landsbyskole i Nr. Vium Sogn i Ringkøbing-Skjern Kommune er omdannet til et nyt center for idræt og kultur. Faktisk er det meningen at alle i landsbyen skal kunne bruge centeret til noget i deres fritid. Projektet er en del af Lokale og Anlægsfondens særlige indsats med at udvikle eksempler på ny brug af lukkede folkeskoler.

Den gamle folkeskolebygning i Nr. Vium Sogn hører ikke hjemme i nogen egentlig landsby, men den har været samlingsstedet for alle i sognet igennem mange år. Da skolen blev lukket besluttede en række lokale ildsjæle at skabe et nyt samlingssted for alle i sognet uanset fritidsinteresser.

Dette har ført til et projekt, hvor der er plads til multisal og idræt, kultur, en motoriksal, et bibliotek, en “dagligstue”, et køkken, værksteder, væresteder samt en udendørs legeplads med grillplads, parkouranlæg og en facilitet til den særlige slags styrke- og konditionstræning kaldet crossfit. Resultatet er blevet et bredt funderet samlingssted med mange forskellige aktivitetsmuligheder.

Fra lukket folkeskole til nyt landsbycenter
I 2013 lancerede Lokale og Anlægsfonden et udviklingsforløb, hvor op til tre lukkede folkeskolebygninger skulle udvælges og omdannes til nye formål inden for idræt, kultur og fritid. Baggrunden for indsatsen er de mange folkeskolelukninger over hele landet. Lukningerne betyder, at særligt mindre byer mister en central livsnerve, da der som oftest ikke kommer nye aktiviteter i de lukkede bygninger.

Lokale og Anlægsfonden besluttede at gøre noget ved det, og målrettede derfor en indsats til at erstatte lukkede bygningers mørke vinduer med lys og nye aktivitetsrum. I mange små byer er skolebygningerne nemlig ofte det eneste sted, hvor beboerne kan samles til foreningsaktiviteter og andre former for fælles oplevelser.

Borgerne i sognet ansøgte om at komme med i Lokale og Anlægsfondens særlige udviklingsforløb om omdannelse af lukkede skoler. Skolen blev udvalgt i flere omgange og projektet kom igennem en række workshops med deltagelse af arkitekter og Lokale og Anlægsfonden.

Idræt, kultur, motorik og motorcykelværksted
I den østlige ende af skolebygningen er en etageadskillelse fjernet mellem en række klasselokaler og gangarealer, så det blev muligt at etablere en multisal i dobbelthøjde og med en størrelse på 219 m². Multisalen har fået et fjedrende sportsgulv i træ, så det kan understøtte en række indendørs bevægelsesaktiviteter. I den gamle gymnastiksal bliver der plads til en motoriksal.

For at få mere plads til motoriksalen er det gamle beboerhus ved den nordlige facade nedrevet sammen med den tidligere lærerbolig. Det gav plads til en karnap på 25 m², hvor en af motoriksalens aktivitetsmuligheder bliver en balkon-labyrint, der bevæger sig fra stuen til første etage.

Nye funktioner
Nr. Viums Børnehave og SFO lejer sig efter aftale med Ringkøbing-Skjern Kommunes Børne og Familieudvalg ind på første sal. Her er indrettet to værksteder på 47 m² i to klasselokaler. Værkstederne kan bruges til både kreativt håndarbejde og til mødeaktiviteter. Værkstederne er indrettet så fleksibelt, at de i dagtimerne vil kunne fungere som grupperum for børnehaven. I de andre klasselokaler er der forskellige opholds- og værestedsfaciliteter for alle aldersgrupper og et 48 m² stort bibliotek og en 80 m² stor “dagligstue”, som særligt er indrettet til områdets unge.

Skolegården er udstyret med en crossfit-facilitet i den tidligere garage, cykelskurerne er blevet til udeværksteder for cykler, knallerter og motorcykler og legepladsen er udstyret med grillpladser.

Trods de mange nye tiltag i forbindelse med etableringen af Nr. Vium Sport- og Kulturcenters projekt “Landsbyen i Skolen” er byggeriets samlede areal blevet reduceret fra 2.053 m² til 1.374 m².

Se flere billeder

Billeder fra projektet

Skip to content