Se flere billeder

Billeder fra projektet

Kildegården i Roskilde

I forbindelse med omdannelsen af det gamle kaserneområde – Kildegården i Roskilde, er der blevet etableret et nyt kulturhus kaldet ‘Kunstens Hus’ samt et alsidigt aktivitetstorv.

I forbindelse med omdannelsen af det gamle kaserneområde - Kildegården i Roskilde, er der blevet etableret et nyt kulturhus kaldet 'Kunstens Hus' samt et alsidigt aktivitetstorv.

Siden Kildegården i 1974 blev overtaget af Roskilde Kommune har, bydelen rummet en række kultur- og idrætsaktiviteter samt Retten og Skifteretten i Roskilde. For to år siden overtog Roskilde Kommune hele området, og satte derefter gang i en større planlægning af bydelens fremtid. 

Kommunen har fra første færd prioriteret plads til nye kultur- og fritidsfaciliteter i bydelen. Samtidig er eksisterende bevaringsværdige bygninger udnyttet til nye formål, og vil fremover rumme flere forskellige kulturaktiviteter.

Lokale og Anlægsfonden lægger stor vægt på, at fritidsfaciliteter bliver en del af den kommunale planlægning af nye og omdannede bydele. Derfor var det nye kultur- og fritidsbyggeri i Kildegården et oplagt projekt at støtte. 

Kunstens Hus
Kunstens Hus bliver et sted, hvor Roskildes kreative sjæle kan mødes omkring deres kreative interesser, hvad enten de er medlemmer af en forening eller selvorganiserede.

Kunstens Hus indrettes fleksibelt, så bygningen nemt kan forandre karakter alt efter, hvilke aktiviteter, der skal foregå på et givent tidspunkt. Byens aftenskoler får også Kunstens Hus som nyt center. Selve bygningen etableres ”uden bagside”. Der kommer nemlig store glaspartier og indgange fra alle sider af huset. Den åbne bygning bliver dermed også et naturligt bindeled for alle aktiviteter i området.

Kunstens Hus og aktivitetstorvet er en del af den større udvikling af bydelen Kildegården. Begge tiltag bliver nyopførte anlæg.

Kulturtorv samler kultur, bevægelsesaktivitet og socialt ophold
Udearealerne ved Kunstens Hus bliver udformet som et aktivitetstorv med plads til kultur, idræt og bevægelsesaktivitet.

Der kommer en ”eventcirkel” til mindre begivenheder og optræden. Eventcirklen indrettes så en større mobil scene nemt kan opsættes ved større kulturarrangementer. Til daglig brug bliver eventcirkelen bl.a. indrettet til ophold, boldspil og skateraktiviteter. Der kommer desuden et udendørs cafémiljø, der griber ind i den lounge, som skal etableres i Kunstens Hus.

Syd for eventcirklen placeres en danseplads mellem Kildegårdshallen og bokseklubbens og håndboldklubbens lokaler. Her kan både børn og voksne være aktive med leg og mere seriøs fysisk træning.

Se flere billeder

Billeder fra projektet

Skip to content