Se flere billeder

Billeder fra projektet

Fjordskolen Byskoleafdeling i Nakskov

Projektet blev skabt under titlen “Drøn på hjerne, hjerte og krop” i tiltaget “Drøn på Skolegården”, som blev afviklet i samarbejde mellem Lokale og Anlægsfonden, Realdania og Kræftens Bekæmpelse.

Projektet blev skabt under titlen "Drøn på hjerne, hjerte og krop" i tiltaget "Drøn på Skolegården", som blev afviklet i samarbejde mellem Lokale og Anlægsfonden, Realdania og Kræftens Bekæmpelse.

Med nye porte, aktivitetsrum og udnyttelse af de historiske byvolde har Fjordskolen i Nakskov åbnet den klassiske skolegård mod lokalsamfundet. Målet er at anspore både elever og borgere til aktiviteter for hjerne, hjerte og krop. 

Fjordskolens smukke gamle skolebygning fra 1915 er den markante ramme om skolegården, som før projektet – stort set – så ud, som da skolen blev bygget. Bare mere slidt. Der manglede sammenhæng mellem ude og inde, og den anonyme skolegård fik bygningen til at fremstå mere respektindgydende, end den oprindelige intention nok har været.

Med projektet er koblingen mellem skolegård og skolebygning blevet gentænkt og forbedret, og der er skabt muligheder for aktiviteter for hjerne, hjerte og krop. Visionen var og er at åbne skolen op for byen og forankre skolens uderum i lokalmiljøet.

Målgruppen i dette projekt er udskolingselever, som skal motiveres til at bevæge sig 45 minutter om dagen. Eleverne har været aktive i projektudviklingen, hvor udvalgte elevambassadører har været på inspirationstur til København, og der er gennemført spørgeskemaundersøgelse blandt eleverne samt afholdt workshop med lærere og andre samarbejdspartnere.

Voldanlæg bliver bevægelsesforløb

Med projektet var tanken at bruge Nakskovs byvoldsruin og bastioner som afsæt for at lave et grønt bevægelsesforløb, der løber ind gennem skolegården og tager udgangspunkt i byvoldens historie og bastionernes markante, trekantede forsvarsværker.

Bastionerne er udviklet til læringsrum, og på sigt skal også voldruinen renoveres og synliggøres. En ny multibane giver mulighed for bevægelse, samtidig med at boldspillernes behov bliver tilgodeset. Og ikke mindst giver et udekøkken og en ny amfi-scene mulighed for ophold, ude-undervisning, trampolinhop og skøjteløb.

Derudover har man formået at skabe inviterende rammer for de mere inaktive brugergrupper, og projektet tænker pigerne ind i skolegården med en kobling mellem ‘hænge-ud-steder’ og aktivitetssteder.

Mere viden

Se flere billeder

Billeder fra projektet

Skip to content