Se flere billeder

Billeder fra projektet

Aktivitetsstrøg langs Prags Boulevard i København

Prags Boulevard har i mange år været præget af industri og et afsides sted uden byliv – i dag er den et prisbelønnet eksempel på, hvordan et aktivitetsstrøg kan være med til at forandre et helt lokalområde.

Prags Boulevard har i mange år været præget af industri og et afsides sted uden byliv - i dag er den et prisbelønnet eksempel på, hvordan et aktivitetsstrøg kan være med til at forandre et helt lokalområde.

Prags Boulevard fremstår i dag som et forstærket byrum, der skaber plads til rekreative friarealer og aktivitetsarealer i form af en række aktivitetsfelter, som retter sig mod lokalområdets beboere. 

På strækningen giver syv stationer med navne som “Haven”, “Scenen”, “Banen” og “Boxen”, mulighed for forskellige aktiviteter.

Der er skabt plads til rekreative og kropslige udfoldelser som forskellige former for boldspil, petanque, bordtennis, rulleskøjteløb, skateboard m.m. Herudover er der etableret et udendørs scenerum i forbindelse med områdets Medborgerhus, der også er opført som en del af den overordnede plan.

Aktivitetsstrøget langs Prags Boulevard er etableret i nær forbindelse med idrætshallen Prismen, der også er støttet af Lokale og Anlægsfonden.

Fra arkitektkonkurrence til kvarterløft
Københavns Kommune og Lokale og Anlægsfonden lavede i 1999 en kultur- og idrætsplan for Holmbladsgadekvarteret.

At afholde en international arkitektkonkurrence om omdannelsen af Prags Boulevard fra, en nedslidt vejstrækning til et park- og aktivitetsstrøg, var en af planens delmål. Landskabsarkitekt Kristine Jensen vandt arkitektkonkurrencen med det projekt, som senere hen blev indviet i november 2005.

Forstærket byrum med plads til oplevelser
Prags Boulevard fremstår nu som et nyt og forstærket byrum, der skaber plads til rekreative friarealer og aktivitetsarealer i form af 6 – 8 aktivitetsfelter, som retter sig mod lokalområdets beboere.

Som sammenbindende element for boulevarden plantes der én række poppeltræer ned langs det 1,7 kilometer lange nye parkanlæg.

Se flere billeder

Billeder fra projektet

Skip to content