img_1314 (1)

Svømmebade kan skabe stor offentlig værdi til trods for, at de er dyre at drifte og anlægge. Forudsætning herfor er et solidt forarbejde, hvor der indsamles viden, før der træffes beslutning. Under dette tema finder du viden om Planlægning til beslutning, Svømmeanlægs offentlige værdi, Faciliteter i samspil med andre offentlige velfærdsinstitutioner, Flerfunktionelle anlæg, Typologier og brugergrupper, Eksempelprojekter og Helhedsplaner

Udforsk dette tema

Vandfaciliteter er både dyre og komplicerede at opføre og drive. Samtidig er det yderst sjældent, at foreninger og/eller kommuner opfører disse anlæg. Det betyder, at der er et stort behov for at samle viden, før der træffes beslutninger om mere konkrete forhold, eksempelvis facilitetens størrelse og udformning. Herunder har vi samlet en række rådgivningsværktøjer og videndokumenter, der kan være en uvurderlig støtte i processen med tilblivelsen af en ny vandfacilitet.

(Video)
Måske video med WHY how what modellen…

Udviklingsværktøjer

Artikler og rapporter

Hvordan bygger vi bedre svømmebade? – temaartikel fra Danske Svømmebade

10 råd til den gode byggeproces – temaartikel fra Danske Svømmebade

Artikler

10 råd til den gode byggeproces

Ved udvikling af nye fritidsfaciliteter kan der være hensigtsmæssig at anlægge et helhedsplanperspektiv på facilitetsudbygningen. Inden for svømmehalsområdet kan et helhedsplanperspektiv kunne pege på måder at understøtte forskellige brugergrupper på tværs af den samlede anlægsmasse. Er alle brugergrupper inden for vandkulturen tilgodeset når man vurderer kommunens samlede mængde vandfacilitet?

Det er vanskeligt at lade alle svømmeanlæg være optimale til alle de forskellige brugergrupper. Derfor kan en helhedsplan bruges til at kortlægge og planlægge for flerfunktionelle og specialiserede svømmefaciliteter. Et samlet overblik kan åbne op for løsninger med at samle foreningssvømning i de anlæg som er særligt velegnede til foreningsbrug, mens andre anlæg kan være bedre til at understøtte offentligt svømmetid.

Aabenraa Kommune har arbejdet med en analyse og plan for kommunens samlede facilitetsudbygning på svømmehalsområdet da man stod over for at skulle renovere og modernisere Aabenraa Arena samt to af kommunens friluftsbade, og igennem længere tid har haft meget lav benyttelse af en skolesvømmehal. Analysen er udført af arkitektrådgiver Space Activators, hvor der er arbejdet med flere scenarier for drift, organisering og modernisering af den samlede mængde af indendørs vand og nye støttepunkter langs kysten og søerne.

(VIDEO)Her kunne det være oplagt at lave en intro video af Pia som måske beskriver hvad det har givet dem at arbejde med Helhedsplan, ift. at gå frem med et projekt af gangen.

Hvad har konsekvenserne været? Har det betydning politisk, er der sat nye initiativer i gang på baggrund af de gennemførte analyser og helhedsplanen?

Aabenraa-case

Aabenraa Kommune har arbejdet med et analysegrundlag og en helhedsplan for kommunens samlede facilitetsudbygning på svømmehalsområdet da man stod over for at skulle renovere og modernisere Arena Aabenraa samt to af kommunens friluftsbade, og igennem længere tid har haft meget lav benyttelse af en skolesvømmehal. Analysegrundlaget er udført af arkitektrådgiver Keingart Space Activators, og der er arbejdet med flere scenarier for drift, organisering og modernisering af den samlede mængde af indendørs vand og nye støttepunkter langs kysten og søerne.

Helhedsplan til download
Analysegrundlag Aabenraa-case

Interkommunalt bad – Tønsberg og Færder

Fælles kommunalt svømmeanlæg i Tønsberg Kommune og Færder Kommune. Konferenceoplæg.

Vancouver Aquatic strategi og baggrundsanalyser, Canada

Vancouver Aquatic strategi og baggrundsanalyser, Canada

Vansplash-current-state-report

Vansplash-precedent-report

Vanspalsh-Vancouver-aquatics-strategy

Svømmebade er en kompliceret og meget dyr facilitet at drifte og anlægge. Der skal tages højde for utrolig mange tekniske, bygningsmæssige og arkitektoniske elementer, som skal kunne spille sammen og supplere hinanden. Vi har i den forbindelse samlet en håndfuld dokumenter og gode eksempler, der illustrer, hvad man skal være særligt opmærksom på i byggeprocessen i forhold til at realisere det bedst mulige anlæg.

Carsten Heuck Jørgensen, Sweco 

10 gode råd til den gode byggeproces

I samarbejde med Værdibyg har Danske Svømmebade udarbejdet 10 gode råd til dig, der står over for et nybyg eller en renovering.

Hvordan bygger vi bedre svømmebade?

Svømmebade er en kompliceret og meget dyr facilitet at drifte og anlægge. Når der skal bygges nyt eller renoveres, er det derfor helt afgørende… (læs mere)

Tekniske valg og løsninger er afgørende i forhold til at sikre en god og bæredygtig drift af sit svømmebad. De tekniske løsninger afhænger dog i høj grad af, hvilken type anlæg, man gerne vil bygge. Det er derfor vigtigt, at man indtænker de tekniske valg og løsninger i sit bygningsdesign og forholder sig til, hvordan anlægget skal driftes i en tidlig fase.

(Video) Klaus Rask fra Niras

Bæredygtighed skyller ind over byggebranchen, der tænker grønt som aldrig før. Men hvor skal man starte på svømmebadsområdet, hvor konstruktioner og installationer er under pres i de fugtige og våde rum? Og hvad kan vi i fællesskab gøre for at skubbe til den grønne agenda?

(video) Jens intro om emnet, rammesætning, hvad menes, hvad er problemer og potentialer.

Artikel

Social bæredygtighed i svømmehallen
Der er alt for lidt fokus på social bæredygtighed, når der renoveres og anlægges nye bygninger i Danmark. Sådan lyder det fra Niels Bjørn, rådgiver og ph.d. fra Københavns Universitet… (Læs mere)

Artikel

Bæredygtige tiltag vinder frem i svømmebadene
Priserne på energien i disse dage er ikke den eneste gode grund til at sørge for, at ting som lys og køleskabe ikke står og kører unødigt. For snart bliver energien forhåbentlig billigere igen… (Læs mere)

Artikel

Se på svømmebade som et holistisk bæredygtigt byggeri
Bæredygtighed skyller ind over byggebranchen, der tænker grønt som aldrig før. Men hvor skal man starte på svømmeområdet? (Læs mere)

Artikel

Varmepumpen er energibindeleddet mellem vand og luft i svømmehallen
Energi er et af tidens helt store samtaleemner, hvis ikke det største. (Læs mere)

Eksempelprojekter

Her har vi samlet eksempler på vandfaciliteter fra ind- og udland med forskellige bud på bassinprogrammer, bæredygtighed, tilgængelighed, arkitektur, vandbehandlingssystemer mv. Hensigten med at fremvise konkrete bud på faciliteter er er ikke, at de viste løsninger skal kopieres 1:1, men i stedet kan danne inspiration til egen praksis. Flere steder er projekternes fysiske adresser angivet, for det er vores klare anbefaling, at man skal ud og opleve projekterne på egen krop og møde menneskerne bag.

En lille video der kort forklarer hvad et eksempelprojekt kan. Vi skal vise det ved en video på en konkret facilitet – kunne være Vejle Svømmehal…

Dette er overskriften

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

Dette er overskriften

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

Dette er overskriften

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor