_d4x6962

Et stærkt partnerskab bestående af SvømDanmark, Danske Svømmebade og Lokale og Anlægsfoden har som led i et større udviklingsarbejde taget initiativ til at oprette et digitalt inspirationsunivers, som fokuserer på udvikling, drift og byggeri af svømmefaciliteter i Danmark.

Vi har på baggrund af tidligere undersøgelser og relevante cases oprettet en temaside, der henvender sig til både kommuner rådgivere, arkitekter, ingeniører, facilitets- og anlægsledere, driftsfolk, politikere og embedsfolk.

På temasiden kan man søge ny viden, der kan kvalificere arbejdet med nybyggeri, renovering og daglig drift af landets mange svømmeanlæg.

Indholdet er opdelt i to overordnede temaer med en række relevante underkategorier. I det første tema, som vi har valgt at kalde “planlægning og byggeri”, kan man søge inspiration i forhold til vigtige emner omkring visioner, bæredygtighed, tekniske valg og løsninger og den gode byggeproces.

I det andet tema kaldet “drift af svømmebade” kan man læse mere om kompetenceudvikling, personalesammensætning, driftsøkonomi og energioptimering.

I de forskellige underkategorier har vi samlet rapporter, artikler og andre vidensdokumenter, som vi håber kan inspirere til udvikling på området.

Rigtig god fornøjelse.

 

 

Hvem kan levere viden til platformen?

Alle der har relevant viden indenfor VidenHUB´ens temafelt, kan anmode om at få delt materiale på platformen. For at undgå ”døde links” skal materiale, der ønskes delt, leveres som PDF, video eller billeder. Platformen må ikke bruges til reklame for kommercielle virksomheder. Relevant materiale kan indsendes til ????

Baggrund

Inspirationsuniverset er blevet til virkelighed på baggrund af et stærkt partnerskab, der blev oprettet i 2019.

Her tog Lokale og Anlægsfonden initiativ til at oprette en VidenHUB for fremtidens vandkultur sammen med SvømDanmark og Danske Svømmebade.
Det skete ud fra et ønske om at skabe udvikling og yderligere interesse om den danske svømme- og vandkultur.

Siden 2020 er der blevet offentliggjort rapporter og afholdt webinarer i regi af VidenHUB’en. Det er på baggrund af dette arbejde, at vi har valgt at udvikle vores online inspirationsunivers.

Tema #1: Planlægning og byggeri

Tema #2: Drift af svømmefaciliteter

Samarbejdspartnere

SvDK_Logo_Original