Idrætsfaciliteter til tiden

Igennem de sidste 50 år har idrætten i Danmark været i en rivende udvikling, men det afspejles ikke i vores idrætsfaciliteter. Faciliteterne er typisk udviklet som standardløsninger og udbredt over hele landet uafhængig af den lokale kontekst. 
Sammen med visionære initiativtagere ønsker Lokale og Anlægsfonden at udvikle nye bud på idrætsfaciliteter tilpasset både den lokale kontekst og tidens fritidstendenser. 

 

Igennem de sidste 50 år har idrætten i Danmark været i en rivende udvikling, men det afspejles ikke i vores idrætsfaciliteter. Faciliteterne er typisk udviklet som standardløsninger og udbredt over hele landet uafhængig af den lokale kontekst. 
Sammen med visionære initiativtagere ønsker Lokale og Anlægsfonden at udvikle nye bud på idrætsfaciliteter tilpasset både den lokale kontekst og tidens fritidstendenser.

Idrætshallen
I Danmark har vi omkring 1600 idrætshaller, hvis koncept er udviklet i første halvdel af forrige århundrede. Konceptet har bevaret sin relevans længe, mens de traditionelle idrætsgrene har været dominerende. I dag er idrætten dog mere mangfoldig, både i forhold til aktiviteter og til udøvere. Vi ser nye behov og motivationsfaktorer, og vi ser forandringer i vores samfund, som stiller nye krav til den måde, vi organiserer og bygger til idrætten.

Så hvordan ser idrætshallen anno 2024 ud?
Uanset om jeres projekt tager afsæt i jeres eksisterende idrætshal, eller om I vil bygge nyt, så vil vi i
Lokale og Anlægsfonden gerne udvikle bæredygtige idrætsfaciliteter til tiden sammen med jer.
Kontakt os, hvis I sidder med en projektidé, som er et match til vores fokus på idrætsfaciliteter til tiden.    

Udendørs idrætsanlæg 
Ligesom idrætshallen er også de udendørs idrætsanlæg udviklet til tidligere tiders idrætsmønstre. En af de stærkeste tendenser er imidlertid, at stadig flere søger idrætsaktiviteter udendørs – både i foreningsregi og selvorganiseret. Tendensen er særligt tydelig blandt voksne, men den ses også i nogen grad hos børn. 
De store boldspilsaktiviteter er løbende blevet suppleret med en lang række aktiviteter´, som gør idrætslivet bredere og mere mangfoldigt, men som ikke nødvendigvist er indtænkt i de traditionelle udendørs idrætsfaciliteter. Dermed udviskes grænsen mellem traditionelle idrætsaktiviteter, friluftsaktiviteter og nye urbane aktiviteter.

Lokale og Anlægsfonden ønsker bud på, hvordan nutidens og fremtidens udendørs kan udvikles til at rumme alle disse tendenser, aktiviteter og brugergrupper. Kontakt os, hvis du har en projektidé!

Tag kontakt til os

Sidder du med spørgsmål, eller har du brug for en uforpligtende snak om dit projekt, så tag endelig kontakt til os.

Ola Mattsson

Udviklingskonsulent Team Idræt

Her finder du den information, som er vigtig for processen

Sådan samarbejder vi om udviklingsprojekter

Som udviklingsfond er vi altid klar til at gå i dialog om nye problemstillinger og facilitetstyper.
Sparring og udviklingsrådgivning går derfor altid forud for beslutningen om, hvorvidt jeres projekt indstilles til økonomisk støtte.  

Derfor forventes det ikke, at I kan fremlægge et færdigt projektmateriale fra starten – tværtimod er det i begyndelsen vigtigt at forstå projektet på et overordnet niveau: Hvad er de udfordringer, som projektet sigter mod at løse? Hvad er projektets vision, målgruppe og finansieringsmuligheder?
Det er her, vi starter vores dialog for at afklare, om projektidéen kan formes og udvikles i samarbejde med henblik på en endelig projektansøgning. 

Vejledning til udviklingsprojekter

Læs venligst denne vejledning, før du opretter en ansøgning i vores system. Her finder du information om kriterier for støtte og meget andet.

Tidshorisont

Når vi har registreret din ansøgning, modtager du en bekræftelse via ansøgningssystemet indenfor fire dage.

Herefter kontaktes du af en konsulent for at aftale det videre forløb.

Spændende eksempler på idrætsfaciliteter til tiden

Fjelsted Harndrup Skole
Skolen ved Søerne
Idrætshal i Høng
Foreningshuset MO.VE

Har du en god idé til et projekt?

– så skal du ansøge via vores ansøgningssystem.

Har du allerede en profil?

Er du ny? Opret en profil