Fritidslivet ind i bymidterne

Indsatsområdet har fokus på at få fritidslivet ind i bymidterne. Alt efter om det er i storbyen eller provinsbyen, er behovene forskellige, men ens for begge er, at fritidslivet har en vigtig og spændende rolle med potentiale for at skabe liv og aktivitet i bymidterne. 

I disse år ser vi i Danmark en tendens til ‘dobbelturbanisering’, dvs. at der sker fraflytning fra landzonerne og tilflytning både til storbyerne og de større provinsbyer. Dette skaber forskellige udfordringer i lokalsamfundene, afhængig af deres størrelse og befolkningstæthed.
Med indsatsområdet Fritidsliv i bymidterne ønsker Lokale og Anlægsfonden at fokusere på løsninger og afledte potentialer i provinsbyer og storbyer med henblik på at bringe liv i bymidterne ud fra følgende: 


Provins
I de større provinsbyer (typisk kommunale hovedbyer) ses en befolkningstilvækst. Samtidig har etablering af aflastnings- (indkøbs-)centre i kanten af byen samt overflytning af handel fra fysiske butikker til nethandel betydet et reduceret handelsliv i de typiske handelsgader (såkaldte doughnut-byer) – og dermed mindre liv og færre aktiviteter i bymidten. Nogle byer har allerede etableret større fritidsfaciliteter på disse arealer som gode eksempler på løsninger på at skabe mere liv i byerne.
Lokale og Anlægsfonden har med denne indsats et ønske om at afdække fritidslivets potentiale som bidrag til nyt liv i hovedgaden: Hvordan kan fritidslivet bidrage til at revitalisere de eksisterende bystrukturer i fx gå- og hovedgade? 


Storby
I den tætte by (storby) opleves ligeledes befolkningstilvækst. Her opstår udfordringen typisk ved en i forvejen lav facilitetsdækning samt manglende plads til etablering af nye faciliteter. Ydermere stiger grundpriser i takt med efterspørgsel og knaphed således, at de investeringer, der fremstår umiddelbart mest rentable, ofte foretrækkes frem for nye og/eller forbedrede faciliteter til fritidslivet.
Lokale og Anlægsfonden ønsker projekter, der giver bud på, hvordan fritidsfaciliteter kan integreres i tætte bymiljøer og dermed sætte fokus på den værdi, som fritidslivet skaber – også i den tætte by. 

Tag kontakt til os

Sidder du med spørgsmål, eller har du brug for en uforpligtende snak om dit projekt, så tag endelig kontakt til os.

Oliver Vanges

Udviklingskonsulent i Team Idræt

Her finder du vigtig information for ansøgningsprocessen

Sådan samarbejder vi om udviklingsprojekter

Som udviklingsfond er vi altid klar til at gå i dialog om nye problemstillinger og facilitetstyper.
Sparring og udviklingsrådgivning går derfor altid forud for beslutningen om, hvorvidt jeres projekt indstilles til økonomisk støtte.  

Derfor forventes det ikke, at I kan fremlægge et færdigt projektmateriale fra starten – tværtimod er det i begyndelsen vigtigt at forstå projektet på et overordnet niveau: Hvad er de udfordringer, som projektet sigter mod at løse? Hvad er projektets vision, målgruppe og finansieringsmuligheder?
Det er her, vi starter vores dialog for at afklare, om projektidéen kan formes og udvikles i samarbejde med henblik på en endelig projektansøgning. 

Vejledning til udviklingsprojekter

Læs venligst denne vejledning igennem, før du opretter en ansøgning i vores system. Her finder du information om kriterier for støtte og meget andet.

Tidshorisont

Når vi har registreret din ansøgning, modtager du en bekræftelse via ansøgningssystemet indenfor fire dage.

Herefter kontaktes du af en konsulent for at aftale det videre forløb.

Spændende eksempler på fritidsfaciliteter i bymidterne

Konditaget Lüders
Herning Bibliotek
Israels Plads
Kampsportens Hus

Har du en god idé til et projekt?

– så skal du ansøge via vores ansøgningssystem.

Har du allerede en profil?

Er du ny? Opret en profil