Se flere billeder

Billeder fra projektet

Harebo Spejderhytte

Spejderhytten Harebo ligger i Gørløse, og ejes og drives af KFUM-Spejderne 3. Lyngby Gruppe i Kongens Lyngby. Harebo trængte til at blive moderniseret i forhold til udseende, funktionalitet og tilpasning til de nye brugergrupper, som også er en del af livet i nutidige friluftsbyggerier.

Spejderhytten Harebo ligger i Gørløse, og ejes og drives af KFUM-Spejderne 3. Lyngby Gruppe i Kongens Lyngby. Harebo trængte til at blive moderniseret i forhold til udseende, funktionalitet og tilpasning til de nye brugergrupper, som også er en del af livet i nutidige friluftsbyggerier.

KFUM – Spejderne i Lyngby har fået støtte til om- og tilbygning af deres spejderhytte beliggende i Nordsjælland, tæt på Hillerød og Uvelse. 

Harebo skal udover at fungere som spejderhytten, også være udgangspunkt for naturoplevelser i forbindelse med det igangværende skovrejsningsprojekt i Gørløse Skov.

Projektet støttes, fordi det vil tilføre friluftslivet eksempler på, hvordan man med en begrænset anlægssum indenfor Puljens grænser, kan skabe kvalitetsbyggeri, som rammer for moderne spejder- og friluftsliv.

Ombygget spejderliv
Lokale og Anlægsfonden har igennem de seneste 10 år skabt en række eksempler på nyskabende friluftsbyggeri til inspiration for mange spejdergrupper. Disse projekter har dog alle ligget i en anlægssum, som de færreste spejdergrupper har kunnet matche. Derfor har målet med projekt ”Ombygget spejderliv” været at udvikle tre mindre eksempelprojekter for højst 1. mio. kr. med støtte fra Fonden på op til 50 %.

Formålet med indsatsen er at skabe eksempler på, hvordan spejdergrupper med begrænset økonomisk formåen kan modernisere deres ældre spejderhytter, så de bliver til tidssvarende samlingssteder for friluftslivet. Tilbygningen vil højne spejderhyttens arkitektoniske udtryk. Den får opholds- og spiserum med store glaspartier, der skaber sammenhæng med udearealerne og to grupperum.

Grupperummene indrettes med fleksible, sammenklappelige køjesenge, så rummene nemt kan benyttes til flere aktiviteter, møder og overnatning. De eksisterende grupperum i den eksisterende bygning ny-indrettes på samme måde.

Optimering af faciliteter og uderum
Tilbygningens vinkles skråt i forhold til det eksisterende byggeri, hvilket er med til at skabe et gårdrum med plads til ophold, bålplads og udendørs aktiviteter – i såvel gårdrummet og på den åbne terrasse og overdækkede terrasse.

Harebos baderum og toiletter bliver også moderniseret og der kommer et handicaptoilet med offentlig adgang for alle, der kommer forbi spejderhytten. I det hele taget er handicaptilgængelighed en vigtig del af hele bygningens nye indretning. Endelig er det værd at bemærke, at spejderhytten får en ridefold, som kan benyttes af rideklubber ved weekendaktiviteter og ridelejre. Det er også med til at antyde de mange forskellige brugergrupper friluftsfaciliteter som spejderhytter har i dag.

Harebo vil udover spejderne, også blive brugt af friluftsfolk, lokale skoler og institutioner.

Se flere billeder

Billeder fra projektet

Skip to content