Se flere billeder

Billeder fra projektet

Generationernes byrum - Betty Nansens Allé

Nyt byrum på Frederiksberg skal forene unge, ældre og handicappede

Nyt byrum på Frederiksberg skal forene unge, ældre og handicappede

Området omkring Betty Nansens Allé på Frederiksberg bliver i fremtiden et nyt eksempel på, at unge, ældre og folk med funktionsnedsættelse kan dele og forenes i et mangfoldigt mødested –  et område som modsat resten af Frederiksberg har stået stille i mange år og i dag er præget af grå asfalt, hegn og mangel på byliv. 

Projektet ’Generationernes Byrum’ er en del af en ny ambitiøs landskabsplan og skal løfte udearealerne omkring et alment boligområde til et attraktivt byrum med muligheden for at være fysisk aktiv for beboere, institutioner og folk, der passerer området i dagligdagen – stærke såvel som vanskeligt stillede borgere.

Visionen er at skabe et attraktivt, tilgængeligt og socialt bæredygtigt området omkring Betty Nansens Alle. Et område karakteriseret ved fuld tilgængelighed, som stimulerer til aktiv udvikling af og deltagelse i det sociale fællesskab – både i bebyggelsernes forskellige mødesteder og i de inspirerende udearealer. Der er plads til alle uanset fysiske begrænsninger – unge og ældre i godt naboskab.

”Projektet er en del af fondens indsats omkring universelt design og er spændende bud på, hvordan man kan mikse forskellige brugergrupper og imødekomme diversiteten i et lokalområde, så alle har adgang til mødesteder i fritidslivet. Det er samtidig et godt eksempel på udnyttelse af eksisterende fællesområder i den tætte by, som mangler liv, til nye muligheder for fritidslivet.” 

Udearealerne indgår i en større plan for området
Frederiksberg Forenede Boligselskaber (FFB) har netop gennemført en markant arkitektonisk og social forvandling af Betty I for at skabe en socialt bæredygtig boligafdeling med et anderledes og ligeværdigt fællesskab. Nu bor unge studerende dør om dør med bevægelseshandicappede og ældre.

Bearbejdningen af det nye uderum kommer til at tilbyde motorisk træning for ældre, leg og spil for børn, rolige zoner til tankesport og ophold og træningszoner tilpasset forskellige styrke- og bevægelighedsniveauer – på tværs af aldersgrupper. Der bliver også etableret plantekasser som en del af ”Nordens Have”, som allerede ligger på Nordens Plads. Hele området bliver åbent og frit tilgængeligt for alle.

Projektet skal være det aktive mødested for områdets beboere. Det består af unge fra almene og private ungdomsboliger, fysisk- og mentalt handicappede fra de to renoverede og ombyggede ejendomme (Betty I og Betty II), ældre fra plejehjem og fra Domus Vista bebyggelsen, børn og unge med særlige behov fra Skolen ved Nordens Plads samt borgere, der passerer igennem området. 

Se flere billeder

Billeder fra projektet

Skip to content