Se flere billeder

Billeder fra projektet

Forsamlingshytte i Stenløse

FDF i Stenløse har redefineret idéen om, hvad en friluftshytte kan bruges til. FDF-gruppens hytte bruges til spejderaktiviteter, som forsamlingshus, værested for demensramte og aktivitetsplads for daginstitutioner.

FDF i Stenløse har redefineret idéen om, hvad en friluftshytte kan bruges til. FDF-gruppens hytte bruges til spejderaktiviteter, som forsamlingshus, værested for demensramte og aktivitetsplads for daginstitutioner.

Forsamlingshytten appellerer bredt, hvilket er tydeligt i bygningens udformning. Hytten er indrettet med kroge, hjørner og indvendige og udvendige hemse, så de vidt forskellige brugergrupper kan benytte faciliteterne på samme tid. 

Den grundlæggende idé er at skabe rammerne for aktiviteter rettet mod ophold i naturen. Hvad enten det er spejderaktiviteter, blomsterbinding, udendørs motion eller oplevelser i sansehaven, skal forsamlingshytten kunne understøtte det. Samtidig skal hytten også kunne fungere som en ny slags forsamlingshus, hvor borgerne i Stenløse kan mødes til forskellige arrangementer.

En hytte, der skal styrke sammenholdet i lokalområdet
Egedal Kommune håber, at hytten styrker sammenholdet i lokalområdet ved at lade forskellige brugergrupper mødes, når de deltager i forskellige aktiviteter. Idéen til begrebet ”forsamlingshytte” blev født af, da FDF’erne trængte til nye lokaler, og kommunen samtidig ønske at skabe bedre naturnære aktivitetsmuligheder for alle – også en gruppe demensramte, dagplejere og daginstitutioner.

Forsamlingshytten er tegnet som en let trækonstruktion på 157 m². Den har et opholdskøkken på 48 m², en multisal på 65 m² samt en kerne med toiletter og depot- og teknikrum. En terrasse på 121 m² grænser op til hytten. Et stort saddeltag går ud over terrassen og skærmer mod vind og vejr.

På den ene side af hytten er der placeret en sansehave med blomster, frugtbuske og træer. Sansehaven er udstyret med små mobile køkkenhaver, som kan køres rundt mellem haven, køkkenet og udekøkkenet.

På sydsiden af hytten plantes en sansehave med blomster, frugtbuske og træer. Sansehaven bliver udstyret med små mobile køkkenhaver, som kan køres rundt mellem haven, køkkenet og udekøkkenet. Omkring hytten er der også etableret et fugletårn, en lund med shelters, motionsredskaber og en legeplads.

Se flere billeder

Billeder fra projektet

Skip to content