img_1363 (1)

God drift betyder noget for bundlinjen og for miljøet, men det handler også om at skabe aktivitet i faciliteten og arbejde konstruktivt med de tekniske elementer. Derfor har vi kigget nærmere på en række interessante underkategorier, som bl.a. forholder sig til personalesammensætning, driftsøkonomi, energioptimering og andre relevante emner.

Gå på opdagelse i de forskellige underkategorier og find gode eksempler på, hvordan man ved at arbejde strategisk og proaktivt kan sikre god drift af sin svømmefacilitet.

Udforsk dette tema

Vandfaciliteter er både dyre og komplicerede at opføre og drive. Samtidig er det yderst sjældent, at foreninger og/eller kommuner opfører disse anlæg. Det betyder, at der er et stort behov for at samle viden, før der træffes beslutninger om mere konkrete forhold, eksempelvis facilitetens størrelse og udformning. Herunder har vi samlet en række rådgivningsværktøjer og videndokumenter, der kan være en uvurderlig støtte i processen med tilblivelsen af en ny vandfacilitet.

(Video)
Måske video med WHY how what modellen…

Anbefalinger – PDF’er

 

Rapporter, viden

webinar

Artikler

10 råd til den gode byggeproces

Ved udvikling af nye fritidsfaciliteter kan der være hensigtsmæssig at anlægge et helhedsplanperspektiv på facilitetsudbygningen. Inden for svømmehalsområdet kan et helhedsplanperspektiv kunne pege på måder at understøtte forskellige brugergrupper på tværs af den samlede anlægsmasse. Er alle brugergrupper inden for vandkulturen tilgodeset når man vurderer kommunens samlede mængde vandfacilitet?

Det er vanskeligt at lade alle svømmeanlæg være optimale til alle de forskellige brugergrupper. Derfor kan en helhedsplan bruges til at kortlægge og planlægge for flerfunktionelle og specialiserede svømmefaciliteter. Et samlet overblik kan åbne op for løsninger med at samle foreningssvømning i de anlæg som er særligt velegnede til foreningsbrug, mens andre anlæg kan være bedre til at understøtte offentligt svømmetid.

Aabenraa Kommune har arbejdet med en analyse og plan for kommunens samlede facilitetsudbygning på svømmehalsområdet da man stod over for at skulle renovere og modernisere Aabenraa Arena samt to af kommunens friluftsbade, og igennem længere tid har haft meget lav benyttelse af en skolesvømmehal. Analysen er udført af arkitektrådgiver Space Activators, hvor der er arbejdet med flere scenarier for drift, organisering og modernisering af den samlede mængde af indendørs vand og nye støttepunkter langs kysten og søerne.

(VIDEO)Her kunne det være oplagt at lave en intro video af Pia som måske beskriver hvad det har givet dem at arbejde med Helhedsplan, ift. at gå frem med et projekt af gangen.

Hvad har konsekvenserne været? Har det betydning politisk, er der sat nye initiativer i gang på baggrund af de gennemførte analyser og helhedsplanen?

Interkommunalt bad – Tønsberg og Færder

Fælles kommunalt svømmeanlæg i Tønsberg Kommune og Færder Kommune Oplæg fra konferencen ’Badeteknisk 19’ til download

Svømmebade er en kompliceret og meget dyr facilitet at drifte og anlægge. Der skal tages højde for utrolig mange tekniske, bygningsmæssige og arkitektoniske elementer, som skal kunne spille sammen og supplere hinanden. Vi har i den forbindelse samlet en håndfuld dokumenter og gode eksempler, der illustrer, hvad man skal være særligt opmærksom på i byggeprocessen i forhold til at realisere det bedst mulige anlæg.

Carsten Heuck Jørgensen, Sweco 

10 gode råd til den gode byggeproces

I samarbejde med Værdibyg har Danske Svømmebade udarbejdet 10 gode råd til dig, der står over for et nybyg eller en renovering.

Hvordan bygger vi bedre svømmebade?

Svømmebade er en kompliceret og meget dyr facilitet at drifte og anlægge. Når der skal bygges nyt eller renoveres, er det derfor helt afgørende… (læs mere)