Evaluering af GAME StreetMekka

Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund står fra 2017 og frem til 2020 i spidsen for en større evaluering af GAME StreetMekka.

GAME StreetMekka er et facilitetskoncept, hvor den grundlæggende vision er at skabe sociale, lettilgængelige og fleksible tilbud til børn og unge, som vil dyrke selvorganiseret gadeidræt og gadekultur.

GAME StreetMekka har til formål at favne alle børn og unge uanset køn, social og etnisk baggrund, med og uden nedsatte psykiske og fysiske funktionsevner, foreninger med aktiviteter inden for gadeidrætten og gadekunsten samt folkeskoler og andre institutioner, som ønsker at benytte faciliteten til idrætsundervisning i dagtimerne.

GAME StreetMekka konceptet er baseret på en høj grad af brugerinvolvering, både i udviklingsfasen samt det daglige liv, for at sikre, at den enkelte facilitet er forankret i det lokale gadeidræts- og gadekultur miljø. Ønsket er endvidere, at flette fællesskab, ophold og socialt liv sammen med idræts- og kulturaktiviteter, så grænserne mellem de forskellige kan nedbrydes.

I 2016 åbnede GAME StreetMekka Esbjerg i en af byens ældste industribygninger, og har i sit første leveår fået over 3000 medlemmer. I foråret 2018 åbner GAME StreetMekka Viborg og GAME StreetMekka Aalborg.

Formålet med evalueringen er at undersøge:

  • De sociale effekter for målgruppen.
  • Faciliteternes og arkitekturens samspil med aktiviteter og lokalsamfund
  • Brugerinddragelsesprocessen og lokalt ejerskab.

Evalueringen består i tre delevalueringer for henholdsvis GAME StreetMekka Esbjerg, GAME StreetMekka Aalborg og GAME StreetMekka Viborg samt en afsluttende rapport, hvor resultaterne fra de tre delevalueringer sammenholdes.

Projektets varighed: 2017-2020
Finansiering: Evalueringen gennemføres i samarbejde med GAME, som fra midler fra Realdania, Trygfonden, Nordea-fonden og Lokale og Anlægsfonden har finansieret evalueringen.
Forskere på projektet: Signe Højbjerre Larsen og Jens Høyer-Kruse.

Publikationer:
Larsen SH, Engell Z, Høyer-Kruse J, Ibsen B. Evaluering af GAME StreetMekka – Esbjerg, Viborg og Aalborg. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2021.
Movements, 2021:1 (pdf) Evaluering af GAME StreetMekka – Esbjerg, Viborg og Aalborg

Larsen SH. Evaluering af GAME StreetMekka – Esbjerg, Viborg og Aalborg. Kort Fortalt. Odense: Institut for Idræt og Biomekanik, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 2021.
Kort Fortalt (pdf) Evaluering af GAME StreetMekka – Esbjerg, Viborg og Aalborg. Kort Fortalt 

Skip to content