Ph.d: I idrætsforeningernes tjeneste - en undersøgelse af ledelse af danske idrætsanlæg

En ph.d. som undersøger lederes rolle i danske idrætsanlæg. Ph.d.-afhandlingen er lavet af senioranalytiker Peter Forsberg.

Undersøger: Hvordan ledes idrætsanlæg? Og hvorfor ledes de sådan?

Fire udfordringer forklarer behovet for at styrke ledernes rolle i idrætsanlæg:

  • Traditionelle faciliteter: Mange idrætsanlæg er bygget til de foreningsaktiviteter, som var dominerende i 60’erne og 80’erne, og lever ikke op til behovet for fleksible tilbud.
  • Benyttelsen: af idrætsanlæg kan være højere, end den er i dag. 
  • Økonomi: Kommuner er pressede og idrætsanlæg oplever vigende tilskud.
  • Vedligehold: Mange anlæg mangler vedligehold.

Ph.d.-afhandlingen bygger på tre artikler:

  • Artikel 1: The influence of voluntary sports clubs on the management of community sports facilities in Denmark
  • Artikel 2: Skaber ledelse af idrætsanlæg offentlig værdi?
  • Artikel 3: Different logics at play: How do managers of sports facilities dominated by sports clubs respond to pressure to focus on individual users?
Skip to content